II edycja konkursu o granty na Akademickie Biura Karier
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza II edycję konkursu o granty na rozwój działalności Akademickich Biur Karier (ABK). Granty przeznaczone są na rozszerzenie oferty programów aktywizacji zawodowej realizowanych przez ABK. Wnioski o grant należy składać do 18 listopada 2003 do godz. 15.00 w wojewódzkich urzędach pracy.
Celem II edycji konkursu jest ułatwienie studentom i absolwentom szkół wyższych oraz uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych dostępu do udziału w innowacyjnych programach zwiększających szanse na podjęcie i utrzymanie pracy, poprzez udzielanie wsparcia w formie grantów na rozszerzenie oferty programów aktywizacji zawodowej realizowanych przez Akademickie Biura Karier.

Projekty o granty na programy dla Akademickich Biur Karier mogą składać następujące podmioty:
  1. polskie uczelnie i szkoły wyższe działające na podstawie obowiązujących przepisów, posiadające działające Akademickie Biuro Karier,
  2. stowarzyszenia i organizacje studentów posiadające osobowość prawną i działające Akademickie Biuro Karier,
  3. organizacje i instytucje, które ustawowo lub statutowo działają na rzecz aktywizacji zawodowej absolwentów szkół wyższych, posiadające osobowość prawną i działające Akademickie Biuro Karier.


Termin składania wniosków upływa w dniu 18 listopada 2003 o godz.15:00. Wnioski o przyznanie grantu należy składać w dwóch egzemplarzach w sekretariacie odpowiedniego terenowo wojewódzkiego urzędu pracy. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, niezależnie od daty stempla pocztowego - nie będą brały udziału w konkursie.

Formularze wniosków dostępne na stronie internetowej www.1praca.gov.pl oraz w wojewódzkich urzędach pracy.

Szczegółowe informacje (m.in. "Zasady udzielania grantów na rozwój działalności Akademickich Biur Karier", Formularz wniosku o grant oraz wykaz adresowy wojewódzkich urzędów pracy) na stronie www.mpips.gov.pl.

organizator: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
źródło: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
data publikacji: 2003-10-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!