Oferta dla absolwentów i zmiany w systemie wsparcia bezrobotnych
autor(ka): na podst. materiałów pokonferencyjnych RK
Rezultaty programu ‘Pierwsza Praca’ – 515 tysięcy absolwentów objętych różnymi formami aktywizacji zawodowej – prezentowane były 5 grudnia 2003 na konferencji prasowej z udziałem podsekretarza stanu Marka Szczepańskiego. Minister zakomunikował również, że projekt ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych powinien trafić na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów.
Program 'Pierwsza Praca' realizowany jest od połowy 2002. Jak tłumaczył Marek Szczepański, najważniejszym celem programu było ułatwienie absolwentom zdobycia odpowiedniego doświadczenia. Rynek pracy nastawiony jest na ludzi młodych – jednocześnie wymaga, aby były to osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Te dwa oczekiwania trudno jest pogodzić. ‘Pierwsza Praca' miała pomóc w rozpoczęciu kariery zawodowej oferując m.in. staże, ułatwienia dla podejmujących działalność gospodarczą, szkolenia. W pierwszym roku realizacji pomagano tylko osobom kończącym szkoły. Okazało się jednak, że wysokie bezrobocie dotyka całej populacji ludzi młodych, a wielu z nich nie spełniając kryteriów wymaganych od absolwenta, traci możliwość skorzystania ze wsparcia. W 2003 roku program skierowany został więc do szerszej grupy bezrobotnych: 18 – 24-latków. Korzystając z doświadczeń "Pierwszej Pracy", również w projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zrezygnowano z definicji absolwenta na rzecz wyróżnienia kategorii osób bezrobotnych do 24. roku życia.

Ministerstwo przedstawiło dane ilustrujące, w jaki sposób realizowano założenia programu. Spośród różnych form aktywizacji największą popularnością cieszą się staże absolwenckie oraz refundacja zatrudnienia. Co dziesiąty adresat pomocy wziął również udział w szkoleniach. 42% osób korzystających ze staży znalazło później zatrudnienie. Całkowitym niepowodzeniem programu okazały się te formy pomocy, które polegały na ułatwieniach dla rozpoczynających działalność gospodarczą; m.in. pożyczki.

Nowymi elementami, które pojawiły się w programie w połowie 2003 roku są:
Szkolne Ośrodki Kariery: – 153 miejsca w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w małych miejscowościach, gdzie młodzież zdobywa wiedzę o ścieżkach edukacyjnych i regułach rynku pracy.
Mobilne Centra Informacji Zawodowej : 3 - 4-osobowe zespoły wyposażone w sprzęt komputerowy, urządzenia techniczne i biblioteki, docierające z informacją do małych gmin z terenów wiejskich. Zespoły będą przemieszczać się mikrobusami. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Ochotnicze Hufce Pracy.
Kioski multimedialne – zostaną zainstalowane w każdym urzędzie pracy. Planuje się uruchomienie wszystkich infokiosków 15 kwietnia 2004. Urządzenia prezentować będą ofertę rynku pracy oraz podstawowe informacje przydatne dla każdego bezrobotnego.


Więcej:
'Działania MGPiPS na rzecz aktywizacji zawodowej'

++++++

Poważne zmiany, które związane są z dwoma projektami: 1) projektem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz 2) projektem ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, nie zaskoczą nas 1 stycznia 2004. Mimo wcześniejszych zamierzeń – pierwotnie przewidywano wejście w życie regulacji od początku 2004 roku – dziś już wiadomo, że nie uda się sfinalizować prac nad nowelizacjami wcześniej niż w drugim kwartale.

Marek Szczepański zapowiedział, że po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym rozpatrywane będą oba projekty, zorganizowana zostanie specjalna konferencja prasowa; najprawdopodobniej w czwartek, 11 grudnia 2003 r.

+++

O promocji zatrudnienia pisaliśmy w wiadomości: 'Rząd akceptuje promocję zatrudnienia'

O świadczeniach przedemerytalnych pisaliśmy w wiadomości: 'Do zmiany kolejne świadczenie'


data publikacji: 2003-12-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!