Szansa na zmniejszenie bezrobocia
autor(ka): Agnieszka Woźnicka
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS informuje, że został przedłuzony termin składania formularzy zgłoszeniowych do projektu 'Łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia przez (samo)kształtowanie własnej aktywności i podmiotowości społecznej'. Wnioski mozna jeszcze składać do 25 sierpnia 2003.
Celem Projektu 'Łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia przez (samo)kształtowanie własnej aktywności i podmiotowości społecznej' jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy metodą grup samopomocowych, wśród liderów instytucji publicznych i pozarządowych zajmujących się problematyką bezrobocia w Łodzi.

W ramach projektu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności związane z tworzeniem grupy samopomocowej i mobilizowaniem osób potrzebujących do pracy na rzecz rozwiązania problemu.

Uczestnicy wezmą udział w pięciu dwudniowych szkoleniach, dzięki którym zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do wsparcia bezrobotnych, głównie przez zaangażowanie ich w grupy samopomocowe i aktywność obywatelską (np. pracę wolontarystyczną). Szkolenia będą trwać po 16 godzin (łącznie 80 godzin szkoleniowych) i obejmować następujące tematy:
organizator: Centrum OPUS
adres: Plac Wolności 2 Łódź, 91-415 ,
tel.: +48 42 632 22 50, faks: +48 42 632 22 18
e-mail: jdruch@opus.org.pl
www: www.opus.org.pl 
źródło: Centrum OPUS
data publikacji: 2003-07-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!