Pożyczki dla absolwentów
autor(ka): Rafał Kowalski (pomocspoleczna.ngo.pl)
40 tys. zł pożyczki będzie mógł otrzymać absolwent podejmujący działalność gospodarczą lub pracodawca, który zatrudni absolwenta.
Jest to jeden z etapów rządowego programu "Pierwsza Praca". Pożyczki udzielane będą od października na okres 36 miesięcy. Oprocentowanie wyniesie 7,5%. Pożyczek udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego - zainteresowani powinni zgłaszać się od 20 sierpnia do oddziałów BGK, Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego, "Bud-Bank" S.A. i innych placówek, które podpiszą umowę z BGK. Szczegółowych informacji należy szukać w powiatowych urzędach pracy.

Jednocześnie Ministerstwo Pracy komunikuje, że zaakceptowało już wszystkie propozycje przedłożone przez marszałków województw dotyczące przyznania powiatowym urzędom pracy dodatkowych środków na realizację "Pierwszej Pracy". 51 mln. zł - 1/3 planowanej kwoty z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową absolwentów -ma być przekazane jeszcze w lipcu.

Urzędy pracy refundować będą:
- składki na ubezpieczenie rentowe i powypadkowe pracodawcom, którzy od 1 stycznia 2002 r. zatrudnili absolwenta zamieszkałego w rejonie zagrożonym szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
- składki na ubezpieczenie społeczne absolwentom podejmującym działalnośc gospodarczą na własny rachunek.
źródło: Gazeta Prawna, www.mpips.gov.pl
data publikacji: 2002-07-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!