Fundacja poszukuje kreatywnego grafika oraz wolontariuszy do pracy przy nowym projekcie
autor(ka): Piotr Napurka
W roku 2001, po wydarzeniach 11 września w Nowym Jorku, Fundacja Akademia Promocji zorganizowała kampanię społeczną „TERRORYZM STOP”. Rozwieszono w Warszawie plakaty i billboardy. Aktualnie przygotowywana jest kampania społeczna pod tym samym tytułem na wrzesień 2002 roku. W realizacji planu Fundacja chce dać szansę nowym pomysłom i partnerom.
Fundacja ogłasza konkurs na projekty, w którym wyłączną nagrodą będzie satysfakcja i być może realizacja w postaci druku i ekspozycji. Specjalnie uhonorowany będzie autor zwycięskiego projektu. Prowadzone są działania w celu pozyskania honorowych patronatów, partnerów i mediów.

Założenia projektowe:
1. Plakat poziomy w proporcji do wymiarów: szerokość 504 cm wysokość 238 cm

2. Plakat pionowy w proporcji do wymiarów: szerokość 60 cm wysokość 80 cm

Do konkursu dopuszczone zostną wszystkie prace w różnych technikach. Szczególną uwaga będzie zwrócona na projekty nie epatujące odbiorców grozą, strachem. Liczyć sie będzie humor, dowcip, odjazd, nowe, świeże i odkrywcze spojrzenie autorów. Zobrazowanie różnych terrorów???!!! A dzieci...??? A przyroda....??? Aaa....???

Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgoda na nieodpłatne wykorzystanie prac w tej kampanii.

Ostateczny termin dostarczenia projektów – 23 sierpnia 2002.
Termin rozstrzygnięcia – 1 września 2002.
Termin ekspozycji – wrzesień 2002.

Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres:

Fundacja Akademii Promocji
ul. Inżynierska 3
03-410 Warszawa
e-mail:

Do prac należy dołączyć dokładne dane autora projektu oraz telefon kontaktowy i/lub adres e-mail.

W przypadku, gdy poziom prac i ilość prac pozwoli, zostanie zorganizowana ekspozycje tych prac. Projekty zostaną ocenione przez komisję pod honorowym przewodnictwem pani Beaty Tyszkiewicz.

Akcja może zostać nie rozstrzygnięta i odwołana.
organizator: Fundacja AKademia Promocji
adres: ul. Inżynierska 3 Warszawa,
tel.: (22) 670-21-88, faks: (22) 670-42-31
e-mail: akaprom@poczta.onet.pl

data publikacji: 2002-07-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!