Konkurs Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
autor(ka): redakcja www.ngo.pl
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na realizację zadań wynikających z pilotażowego Programu aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz pomocy i samopomocy społecznej w województwie mazowieckim. Oferty można składać do 15 maja 2002.
Program ten wspiera działalność organizacji pozarządowych w dwóch wybranych powiatach województwa (łosicki i siedlecki ziemski), która w dłuższej perspektywie może wpływać na równomierny rozwój społeczności Mazowsza.

Organizacje mogą starać się o dofinansowanie takich zadań jak:
źródło: Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
data publikacji: 2002-04-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!