'Organizacje non profit mają zastrzeżenia', Rzeczpospolita , 17 kwietnia 2002
autor(ka): redakcja ngo.pl
Rzecznik praw obywatelskich przekazał ministrowi pracy i polityki społecznej uwagi zgłoszone do projektu ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie przez przedstawicieli organizacji społecznych, z którymi spotkał się podczas swojej wizyty na Podlasiu.
Najmniej dotyczyło wolontariatu. Inne przepisy są nieprecyzyjne, budzą wiele wątpliwości.

Więcej w Rzeczpospolitej.

źródło: Rzeczpospolita
data publikacji: 2002-04-23
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!