Młodzi liderzy w Toruniu
autor(ka): Mariola Kasprzycka
Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, zakończyło w Toruniu I edycję programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. 14 maja w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie 'certyfikatów' uczestnikom programu.
Laureaci programu to młodzież, która ukończyła w edycji 2001/2002 intensywny program szkoleniowy a następnie przeszła weryfikację posiadanej wiedzy i umiejętności inter- i intrapersonalnych, aby pełnić w swoim środowisku rówieśniczym rolę przewodnika i lidera.

Młodzi wolontariusze, którzy wzmocnią szeregi innych organizacji i podmiotów, działają w swoich szkołach oraz środowisku lokalnym, włączają się w akcje masowe, organizują działania profilaktyczne m.in. na podwórkach, a także wśród bywalców pubów i dyskotek.

Wobec wielkiego zainteresowania i zapotrzebowania społecznego, nabór do kolejnych edycji programu jest już praktycznie zamknięty (ilość kandydatów wielokrotnie przewyższyła liczbę miejsc). Toczą się negocjacje dotyczące zwiększenia liczby grup i zakresu programu.

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia wygrał krajowy konkurs ofert i jest wspierany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie. Zarząd TPPU stara się zainteresować programem i jego efektami samorządy wszystkich szczebli. Szuka również sponsorów i współpracowników, a także osoby gotowe wesprzeć projekt swoim autorytetem.
organizator: TPPU
adres: Toruń Strumykowa 4,
tel.: (56) 652 23 94, faks: (56) 652 23 94
e-mail: tppu@tppu.org
www: www.tppu.org 
źródło: infopress
data publikacji: 2002-05-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!