Trwają prace nad Ustawą
autor(ka): redakcja ngo.pl
Na wtorkowym (14 maja 2002) posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął projekt ustawy - Przepisy wprowadzające do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Przyjęty projekt stanowi rozwinięcie i wypełnienie zapisów zawartych w projekcie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętym przez Radę Ministrów i skierowanym do prac parlamentarnych w lutym 2002r.

Projekt ustawy wprowadza zmiany w obowiązujących przepisach, dotyczących m.in.: organizacji pozarządowych - w ustawach: Prawo o stowarzyszeniach oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym, podstaw prawnych wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe - w ustawach: o systemie oświaty, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o gospodarce komunalnej, o gospodarce nieruchomościami, wykonywania misji organizacji "non profit" - w ustawach: o radiofonii i telewizji oraz o zbiórkach publicznych, kwestii nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego - zmiana ustawy o działach administracji rządowej, finansowych ram prowadzenia działalności m.in. przez organizacje pożytku publicznego - w ustawach: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, o podatku od czynności cywilnoprawnych, wolontariatu, w szczególności przez zmianę ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zdaniem rządu przewidywane zwiększenie rozmiarów działalności organizacji pozarządowych w sferze wykonywania zadań publicznych, związane z wykorzystaniem wolontariatu oraz z udziałem środków finansowych nie pochodzących z budżetu państwa, może zrównoważyć koszty, jakie pociągnie za sobą wprowadzenie w życie projektowanej ustawy. Organizacje obywatelskie bowiem często wytwarzają dobra i świadczą usługi efektywniej, niż mogą to zrobić organy administracji państwowej.

Komentarz środowiska NGOs na temat przyjętego projektu ukaże się w najbliższym czasie.

źródło: Inf. własna
data publikacji: 2002-05-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!