Seminarium: Wolontariat w systemie pomocy społecznej w województwie mazowieckim
autor(ka): Iza Kubiak
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie organizuje seminarium dla dyrektorów mazowieckich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie nt. 'Wolontariat w systemie pomocy społecznej w woj. mazowieckim'.
Program „Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej”, którego realizację rozpoczęto z inicjatywy Centrum Wolontariatu w roku 1996 w Ośrodku Pomocy Społecznej na Żoliborzu, jest przykładem udanej współpracy w rozwiązywaniu społecznych problemów mieszkańców Warszawy. Skuteczność i nowatorstwo podejmowanych działań sprawiły, że wypracowany system został zaadaptowany w wielu Ośrodkach Pomocy Społecznej w Warszawie i okolicach.

Włączanie wolontariuszy staje się coraz powszechniejsze w systemie pomocy społecznej w naszym mieście. Kilkuset ochotników pracuje codziennie na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy. Wolontariusze działają jako ważne uzupełnienie (a nie zastępowanie) działań pracowników socjalnych i służb opiekuńczych. Pomagają m.in. osobom starszym i samotnym wyjść na spacer, dotrzymują im towarzystwa, roznoszą obiady, młodzi pomagają młodym w odrabianiu lekcji – pełnią role „starszego brata i starszej siostry”.
Centrum Wolontariatu w Warszawie inicjuje i wspiera te działania, przygotowuje pracowników socjalnych do pełnienia roli koordynatorów pracy wolontariuszy i pomaga na bieżąco w pracy z ochotnikami.

Seminarium, którego celem jest wymiana doświadczeń, odbędzie się 24 maja 2002 (piątek), w godzinach 11.00-14.30, w siedzibie Biura Zarządu m. st. Warszawy przy ul. Miodowej 6/8 w Warszawie, w sali konferencyjnej nr 122.

Udział w seminarium można potwierdzać do 20 maja br. pod nr telefonów: 022/6352773, 6354602.
organizator: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
adres: ul. Nowolipie 9/11 Warszawa, 00-150 ,
tel.: (22) 6352773, 4351000, faks: (22) 6354602
e-mail: warszawa@wolontariat.org.pl
www: wolontariat.org.pl 
źródło: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
data publikacji: 2002-05-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!