Konkurs na plakat
autor(ka): Bartek Mielecki
Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ zamierza wydać plakat promujący Akcję 2, czyli Wolontariat Europejski. W związku z tym szuka ciekawych propozycji / projektów.
Autorowi najciekawszej ze zgłoszonych prac zleci opracowanie projektu graficznego wraz ze składem, czyli przygotowaniem jej do druku - bez naświetlania (wynagrodzenie 1.000 zł brutto).

Wytyczne:
1. format plakatu: B2
2. full color
3. na plakacie powinny znaleźć się:

Narodowa Agencja Programu 'Młodzież'
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
z dopiskiem „Plakat EVS”


Wskazane byłoby równoczesne przesłanie pliku graficznego pocztą elektroniczną na adres .

Autorzy prac proszeni są o dołączenie swoich danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail) wraz z podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu na plakat (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

Jedna osoba może przysłać nieograniczoną liczbę projektów. Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2002 roku.

Wyboru projektu dokona komisja złożona z przedstawicieli Narodowej Agencji. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
organizator: Narodowa Agencja Programu 'Młodzież'
adres: ul. Mokotowska 43 Warszawa, 00-551 ,
tel.: +48.22.622-37-06, faks: +48.22.622-37-08
e-mail: youth@youth.org.pl
www: youth.org.pl 
źródło: Narodowa Agencja Programu Młodzież
data publikacji: 2002-06-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!