Solidarni z biednymi
autor(ka): Paweł Krzeczunowicz
29 maja przy budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli odsłonięta została tablica, nawołująca do walki z biedą i wykluczeniem społecznym.

Tam, gdzie mężczyźni i kobiety są skazani żyć w biedzie, prawa człowieka są naruszane. Łączyć się w ich obronie jest zadaniem świętym.
Ksiądz Joseph Wresinski (1917-88)

Ten apel księdza Josepha Wresinskiego został kilkakrotnie powtórzony przez mówców podczas ceremonii odsłonięcia tablicy.

Radca Brukseli Henri Simons, który wraz z ATD - Czwarty Świat przez siedem lat starał się o wmurowanie tablicy, uznał dzielnicę mieszczącą instytucje europejskie za idealne miejsce do przypominania, że ważniejszy od pieniądza jest człowiek.

W barwnej i wielojęzycznej ceremonii uczestniczyło kilkaset osób - dzieci, urzędników instytucji europejskich wraz z Komisarzem ds. Pracy i Spraw Socjalnych Anną Diamentopoulo, mieszkańców slumsów brukselskich, deputowanych Parlamentu Europejskiego wraz z jego przewodniczącym Patem Coxem, przedstawicieli władz Belgii i Brukseli.

Pierwsza tablica z tekstem apelu księdza Josepha Wresinskiego została odsłonięta w 1987 roku niedaleko Wieży Eiffla w Paryżu w obecności stu tysięcy osób. Od tego czasu podobne tablice, których celem jest przypominanie o ludziach biednych na świecie i we własnym sąsiedztwie, zostały odsłonięte w wielu miastach na wszystkich kontynentach.

Tablica przy Parlamencie Europejskim w Brukseli jest osiemnastą z kolei i zawiera następujący napis:

17 października 1987r., w Paryżu, zebrali się obrońcy praw człowieka i obywatelskich ze wszystkich krajów. Złożyli hołd ofiarom głodu, ignorancji i przemocy. Potwierdzili swe przekonanie, że bieda nie jest czymś, czemu nie można zaradzić. Poświadczyli swą solidarność z tymi, którzy walczą na całym świecie, aby ją zniszczyć.
‘Tam, gdzie mężczyźni i kobiety są skazani żyć w biedzie, prawa człowieka są naruszane. Łączyć się w ich obronie jest zadaniem świętym.’ Ksiądz Joseph Wresinski.
29 maja 2002r., w Brukseli, obywatele z całej Europy zebrali się, aby wspólnie się zaangażować w realizację tego apelu.


Międzynarodowy Ruch ATD - Czwarty Świat został założony w 1957 roku w slumsach pod Paryżem przez księdza Josepha Wresinskiego, który sam pochodził z bardzo biednej rodziny. ATD - Czwarty Świat pracuje wśród osób najbiedniejszych w osiedlach i slumsach, prowadzi badania nad biedą przy udziale osób wykluczonych, oraz prowadzi kampanie uświadamiające opinię publiczną na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Programy ATD - Czwarty Świat są opracowywane wraz z osobami biednymi, a odpowiedzialność za rozwój ruchu spoczywa na wolontariuszach. Nacisk jest kładziony na pomoc rodzinie oraz na edukację i szkolenia.

Nazwa ruchu składa się ze skrótu ATD (po francusku: pomoc we wszelkiej rozpaczy) oraz określenia czwarty świat, nawiązującego zarówno do trzeciego świata, jak i do stanu czwartego, zgromadzenia najbiedniejszych, zwołanego podczas rewolucji francuskiej.

ATD - Czwarty Świat jest uznany przez szereg międzynarodowych instytucji, takich jak ONZ, Międzynarodowa Organizacja Pracy, UNICEF, Rada Europy, oraz Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny. ATD - Czwarty Świat przygotowuje się do rozpoczęcia działalności w Polsce.

Na pamiątkę wmurowania pierwszej tablicy 17 października każdego roku odbywa się wiele akcji publicznych. Dzień ten został ogłoszony w 1992 roku przez ONZ Międzynarodowym Dniem Sprzeciwu wobec Biedy.

Więcej o ATD-Czwarty Świat na stronach www.17oct.org, www.atd-quartmonde.org.
źródło: Przedstawicielstwo Polskich NGOs w Brukseli
data publikacji: 2002-06-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!