'Wyzwanie dla administracji', Katarzyna Sadłowska, Rzeczpospolita, 12 czerwca 2002
autor(ka): Katarzyna Sadłowska
Rozmowa z Jakubem Wygnańskim, członkiem zarządu Forum Inicjatyw Pozarządowych
- W czasie publicznej debaty na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którą wkrótce zajmie się Sejm, pojawiły się głosy, że rząd, traktując wolontariat jako możliwość zdobycia przez młodych ludzi pierwszych zawodowych doświadczeń, czyni z niego sposób na bezrobocie. Co pan o tym sądzi?

Jakub Wygnański: -Trzeba pamiętać, że w ustawie, choć rządowej są uwzględnione także propozycje środowisk pozarządowych, w tym projektu ustawy przygotowanego przez Forum Inicjatyw Pozarządowych i popartego przez ponad 100 największych organizacji.
Prace nad ustawą trwają od sześciu lat. Większość przepisów dotyczących wolontariatu pojawiła się, zanim nastał ten rząd i zanim bezrobocie w Polsce tak urosło. Organizacje pozarządowe od dawna mówiły o konieczności "legalizacji" projektu. Przepisy kodeksu pracy tego nie regulują i tylko od dobrej woli inspektorów pracy zależy czy działanie społeczników uznają za legalne. Ta ustawa ma to zmienić. Poza tym z naszych badań wynika, że sami wolontariusze - połowa z nich - właśnie w pracy społecznikowskiej poszukują szans na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń. Wolontariat nie rozwiąże problemów bezrobocia i nie zastąpi wzrostu gospodarczego. Może jednak przygotować do pracy i łagodzić skutki bezrobocia. W wielu krajach z tego właśnie powodu jest mocno wspierany.

Więcej w Rzeczpospolitej.
źródło: Rzeczpospolita
data publikacji: 2002-06-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!