Przedstawiciele NGOs spotkali się z posłami
autor(ka): Magda Dobranowska
Celem spotkanie, które odbyło się z inicjatywy marszałka M. Borowskiego 13 czerwca 2002 w Sejmie, było zaprezentowanie posłom projektu Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Na ten moment środowisko trzeciego sektora czekało od 6 lat.

- Organizacjom pozarządowym nie wystarcza tylko wolność zrzeszania, potrzebują także wsparcia ze strony państwa. W najlepszym interesie państwa jest funkcjonowanie tych organizacji, bowiem to one razem z innymi instytucjami tworzą społeczeństwo obywatelskie. I ten cel powinien nam przyświecać w pracach na tym projektem i innymi rozwiązaniami, które dotyczą organizacji pozarządowych – tak marszałek Sejmu Marek Borowski powitał parlamentarzystów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencji, zorganizowanej z okazji rozpoczęcia debaty sejmowej nad projektem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konferencja odbyła się w Sejmie 13 czerwca 2002 roku. Była okazją do zapoznania się z nowopowstałą grupą parlamentarną ds. organizacji pozarządowych, na której czele stanął poseł Wojciech Olejnik. Jednak jej głównym celem było zaprezentowanie posłom rządowego projektu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także zgłoszenie uwag do tego projektu ze strony organizacji pozarządowych.

- To dla nas ważny dzień. Pierwszy raz spotykamy się w sprawie ustawy z posłami. Marszałek Borowski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu w Sejmie odbędzie pierwsze czytanie projektu tej ustawy. Budzi to w nas zarówno wielkie nadzieje, jak i obawy. Coś uruchomiliśmy, o coś zabiegaliśmy i w tej chwili zaczyna to nabierać coraz większego tempa – mówił Jakub Wygnański ze Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. – To jest bardzo trudna ustawa. Ona sprawia wrażenie niezwykle eklektycznej. Tam jest wszystko naraz. Sama ustawa wprowadzająca zmienia 21 innych ustaw. Dlatego postulujemy, aby traktować ją serio. Nie tylko dlatego, że jest ustrojowa, ale także dlatego, że jest to bardzo złożona materia legislacyjna. To nie jest ustawa sentymentalna: o organizacjach, o filantropii, o wolontariuszach. To jest ustawa, która wprowadza nowe elementy ustrojowe.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy przybyli na spotkanie, złożyli deklaracje poparcia projektu w jego zasadniczym kształcie, zgłaszali jednak także pewne zastrzeżenia i postulaty do dyskusji. Poruszono m.in. kwestie zamkniętego katalogu zdań publicznych przewidzianych w projekcie, zdefiniowania organizacji pożytku publicznego, prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, możliwości inwestowania i nabywania narzędzi finansowych, funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego, spraw związanych z ubezpieczaniem wolontariuszy oraz wymagań im stawianych.
Do wszystkich tych postulatów zarówno Jerzy Hausner, Minister Pracy i Polityki Społecznej, jak i marszałek Marek Borowski odnieśli się ze zrozumieniem i życzliwością.
- Nie ze wszystkimi uwagami się zgadzam, ale jestem gotowy na kompromis i na rozmowy – zapowiedział minister Hausner.
Marszałek Borowski zgodził się na udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji, która będzie się zajmowała projektem ustawy. Na 1 lipca 2002 zapowiedziano także spotkanie projektodawców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ireną Ożóg, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Omawiane wtedy będą ewentualne poprawki dotyczące kwestii finansowych przewidzianych w projekcie ustawy.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać uwag pani Nildy Buldain z budapesztańskiego biura International Center for Non-Profit Law, która nie tylko pozytywnie oceniła projekt polskiej ustawy, ale także podzieliła się doświadczeniami węgierskimi. Na Węgrzech już rok temu wprowadzono, projektowaną i u nas, możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej.
- Jesteście jednocześnie za i przed nami – mówiła Nilda Buldain – Za – ponieważ dopiero teraz nad tym dyskutujecie, a przed – ponieważ wasza ustawa ma znacznie bardziej kompleksowy charakter. Na Węgrzech ograniczyliśmy się tylko do kwestii finansowych.
Pani Buldain przygotuje ekspertyzę projektu ustawy.

Innym głosem z zagranicy było wystąpienie Krzysztofa Balona, współpracującego w Polsce z WRZOS-em, a zawodowo związanego z niemieckim sektorem pozarządowym.
- Trudno sobie wyobrazić cenniejszy wkład w proces integracji niż tego rodzaju inicjatywy w państwach kandydujących – mówił Krzysztof Balon. – Jeszcze rok temu polityka Unii Europejskiej szła bardzo daleko w stronę restrykcji, dotyczących m.in. usług społecznych i stosowania zasady uczciwej konkurencji w bardzo wyrazistej formie. Łącznie z taką konsekwencją, że przywileje podatkowe dla pewnych kategorii organizacji miałyby być czymś źle widzianym, a w przyszłości niedozwolonym. Obecnie ta dyskusja idzie w tym kierunku, aby sprawy te wyłączyć z zakresu prawa unijnego i pozostawić w gestii państw narodowych, ale niebezpieczeństwo stale jest. Dlatego im więcej jest krajów kandydujących, które w tej chwili będą wchodzić do Unii, które będą miały swoje własne rozwiązania systemowe, dotyczące trzeciego sektora, tym bardziej odciąży to i poprawi sytuację trzeciego sektora w krajach członkowskich.

Jakub Wygnański i Ewa Szymczak z Grupy kontaktowej oceniają to spotkanie jako bardzo udane. I posłowie, i przedstawiciele organizacji ogólnie są przychylni projektowi, jednak obie strony podkreślają, że choć pośpiech w jej uchwalaniu jest wskazany, nie powinien jednak wpłynąć na jakość tej ustawy.

W przyszłym tygodniu, to jest od 17 czerwca 2002, zacznie się czytanie obu ustaw (właściwej i wprowadzającej). Marszałek Marek Borowski i minister Jerzy Hausner bardzo poważnie traktują te ustawy i zarówno oni, jak i Grupa Kontaktowa, zdają sobie sprawę, że kilka punktów projektu należy jeszcze przedyskutować. Trudna jest np. sprawa kapitałów żelaznych, czyli endowmentu, gdyż do rozwiązania tej kwestii konieczna jest zgoda Ministra Finansów Marka Belki. To między innymi temu tematowi będą poswięcone wspomnine wyżej spotkania na początku lipca. 

organizator: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
adres: Szpitalna 5/5 Warszawa, 00-031 ,
tel.: (22) 828 91 28 w. 124, faks: (22) 828 91 29
e-mail: fip@fip.ngo.pl
www: http://www.fip.ngo.pl 
źródło: inf. własna
data publikacji: 2002-06-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!