'Jak pomagać dobrze'
autor(ka): Tomek Majka (redakcja ngo.pl)
Pod tym tytułem w środę, 5 czerwca 2002, w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Studenckie Centrum Wolontariatu. Uczestnicy dowiedzieli się jak wolontariusz może pomagać osobom niepełnosprawnym.
Gośćmi seminarium byli m in. Piotr Pawłowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji,Beata Ćwieczkowska z Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz ks. Stanisław Jurczuk z Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych.

Redaktor naczelny magazynu dla niepełnosprawnych „Integracja'" Piotr Pawłowski opowiedział uczestnikom seminarium historię powstania gazety i podkreślał ogromną rolę wolontariuszy przy wydawaniu „Integracji".

Ks. Stanisław Jurczuk przybliżył zebranym Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych. Organizacja ta powstała w 1995 roku z inicjatywy wielu nieformalnych grup zrzeszających rodziców niepełnosprawnych dzieci. Ks. Jurczuk podkreślał idee stowarzyszenia, "które jest ogniwem między niepełnosprawnymi a aparatem państwowym". Podstawowym działaniem organizacji jest całościowa terapia osób niepełnosprawnych. Utworzono ośrodek rehabilitacyjno-terapeutyczny dla dzieci w wieku do 15 lat w Bliznem Jaśińskim. Centrum udziela także pomocy psychologicznej rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Dzieci, które ukończyły piętnasty rok życia mogą brać udział w warsztatach terapii zajęciowej. Przy udziale rodziców i licznych sponsorów powstał pod Warszawą dom rehabilitacyjno-opiekuńczy, gdzie mieszka 40 osób niepełnosprawnych. Inną inicjatywą, z której są dumni członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych jest Pielgrzymka Niepełnosprawnych na Jasną Górę. W tym roku pielgrzymka jest organizowana już po raz 12. W sierpniu ponad 1000 osób, w tym ok. 150 niepełnosprawnych wyruszy z Warszawy do Częstochowy.

Na spotkaniu przedstawiono także działalność Centrum Wolontariatu. Beata Ćwiekowska reprezentująca tę organizację mówiła m.in. o warsztatach organizowanych przez Centrum dla wolontariuszy, którzy chcą pomagać niepełnopsprawnym, a nie wiedzą jak to robić. Podczas tych spotkań przyszli wolontariusze spotykają się z psychologami oraz ze specjalistami od rehabilitacji. Ponadto Centrum Wolontariatu ściśle współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, a także prowadzi bazę danych wolontariuszy, chętnych do pomocy niepełnosprawnym.
Centrum rozpoczęło także akcję „Jesteśmy blisko", w której wolontariusze opiekują się najmłodszymi pacjentami dwóch szpitali dziecięcych w Warszawie. Planowane jest rozszerzenie tej akcji, aczkolwiek plany te napotykają pewne obiekcje ze strony środowiska lekarskiego.

W seminarium uczestniczyli również rodzice osób niepełnosprawnych, którzy dzielili się ze zgromadzonymi swoim doświadczenie oraz problemami.

Na spotkaniu nie zabrakło dyskusji o projekcie ustawy o wolontariacie. Zebrani goście oraz publiczność mieli często różne opinie na temat szczegółów tego projektu, jednak wszyscy byli zgodni, że prawne uregulowanie wolontariatu jest potrzebne. Zauważono, że obecnie wolontariat teoretycznie można by traktować jako pracę nielegalną.
organizator: Stowarzyszenie Studenckie Centrum Wolontariatu
adres: ul. Krakowskie Przedmieście 24/26 Warszawa,
tel.: (22) 552 025, faks: (22) 828 91 29
e-mail: studenci@wolontariat.ngo.pl
źródło: inf. wł.
data publikacji: 2002-06-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!