Fundacja zleci organizację szkoleń
autor(ka): Oksana Tsyurpita
Fundacja Mielnica z Konina zleci zorganizowanie różnego rodzaju szkoleń dla współpracującej z nią grupy ponad 100 wolontariuszy. Oferty można składać do 20 lipca.
Centrum Wolontariatu Fundacji Mielnica z Konina działające od stycznia 2001 r. skupia w swych kręgach ponad 100 wolontariuszy - uczniów, absolwentów szkół oraz osób aktywnych zawodowo, którzy w ramach wolnego czasu, nieodpłatnie niosą pomoc podopiecznym Fundacji Mielnica - osobom niepełnosprawnym i potrzebującym, zdobywając jednocześnie nowe doświadczenia i umiejętności w kontaktach z niepełnosprawnymi. Wolontariusze pragną także nauczyć się obsługi komputera, posiąść umiejętność rozmowy ze sponsorem, pracy w zespole i pisania wniosków.

Fundacja Mielnica, chcąc wzbogacić swych wolontariuszy w nową wiedzę i doświadczenia, szuka ofert szkoleń lub kursów, które przygotują młodych wolontariuszy do pracy społecznej, samodzielnej realizacji projektów, dadzą szansę na wymianę doświadczeń i przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnej, ,,aby młodym chciało się chcieć”.

Fundacja czeka na propozycje i pomysły, które wzbogacą jej wolontariuszy. Fundacja dysponuje salą wykładową, rzutnikiem do folii z ekranem, tablicami magnetycznymi i flipchartami. Może również zapewnić nocleg i wyżywienie dla wykładowców.
Oferty wraz z dokładnym cennikiem można przesyłać do 20 lipca br.

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z kontakt z Oksaną Tsyurpita, Koordynatorem Centrum Wolontariatu Fundacji Mielnica, .


Fundacja Mielnica powstała dnia 16 sierpnia 1989 roku z inicjatywy Doktora Piotra Janaszka (zm. 6 grudnia 1998). Została utworzona w oparciu o doświadczenia Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (TWK), które od 1978 roku prowadzi w Koninie aktywną działalność na rzecz dzieci i młodzieży z ciężkim kalectwem. Fundacja jest organizacją pozarządową.

Celem Fundacji jest wszechstronna działalność na rzecz propagowania idei rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych, promocja i realizacja różnych form kompleksowej rehabilitacji (społecznej, zawodowej i medycznej).

Fundacja Mielnica stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość kształcenia, rozwijania własnych zainteresowań, rehabilitacji, wypoczynku, sportu, uzyskania pracy i radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Podejmuje też różne działania, których celem jest kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie.
organizator: Fundacja Mielnica
adres: ul. Szpitalna 43 Konin, 62-504 ,
tel.: (63) 244 31 71, faks: (63) 244 22 55
e-mail: fundacja@mielnica.org.pl
www: www.mielnica.org.pl 
źródło: Fundacja Mielnica
data publikacji: 2002-06-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!