Szkolenia Fundacji 'Res Humanae'
autor(ka): 'Res Humanae'
Fundacja 'Res Humanae' poszukuje rodzin lub osób samotnych do udziału w szkoleniach dla przyszłych rodziców zastępczych.
Fundacja "Res Humanae" realizuje program pomocy dzieciom i rodzinom dotkniętych problemem HIV/AIDS, uzależnieniem, ubóstwem i bezdomnością, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu Phare Access 1999.

W związku z tym poszukuje rodzin lub osób samotnych do udziału w szkoleniu dla:
organizator: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej 'Res Humanae'
adres: ul. Piękna 64A Warszawa, 00-672 ,
tel.: (22) 626 86 59-61 , e-mail: resaids@waw.pdi.net
źródło: 'Res Humanae'
data publikacji: 2002-06-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!