ABC Ustawy: Organizacje Pożytku Publicznego
autor(ka): Igor Goliński (Stow. na rzecz FIP), oprac. MB (redakcja ngo.pl)
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadza pojęcie organizacji pożytku publicznego. Dziś piszemy, jakie obowiązki i przywileje będą miały takie organizacje.
Projekt ustawy nie odbiera żadnego z nabytych dotychczas przywilejów organizacjom pozarządowym. Ustawa przewiduje jednak, niejako dodatkowo, możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Każda organizacja pozarządowa, w rozumieniu projektu, będzie mogła zostać organizacją pożytku publicznego, jeżeli spełni określone dodatkowe warunki. Z ważniejszych wymienić należy:
źródło: Stowarzyszenie na rzecz FIP
data publikacji: 2002-06-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!