Partnerskie projekty
autor(ka): Rafał Adamczyk
Jak wspólnie wpływać na rozwój lokalnej społeczności – temu zagadnieniu poświęcona będzie konferencja, na której 19 czerwca w Sławkowie spotkają się przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów.
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków oraz Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządowych na konferencję pt. „Znaczenie partnerskich koalicji organizacji społecznych oraz współpracy sektora społecznego z wolontariuszami dla rozwoju społeczności lokalnych” organizowaną w ramach projektu „e – Wolont@riusz”.

Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2002 roku, w Sali Klubowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie przy ulicy Młyńskiej 14 w godzinach 11:00 – 16:00.

Program konferencji:

11:00 – 12:30
Wykład: Znaczenie partnerstwa lokalnych organizacji społecznych oraz współpracy z wolontariuszami dla zwiększania zakresu świadczenia usług przez organizacje społeczne oraz możliwości tworzenia programów aktywizacji zawodowej.

12:45 – 16:00
Warsztat „Partnerzy czy konkurenci”

12:45 – 13:30
Zasady współpracy między organizacjami społecznymi w partnerskich projektach

13:30 – 14:15
Metody współpracy organizacji społecznych z wolontariuszami

14:30 – 15:15
Jak budować lokalne koalicje podmiotów społecznych?

15:15 – 16:00
Jak pozyskiwać wolontariuszy wśród młodzieży i absolwentów szkół do działań prowadzonych przez organizacje społeczne?

Wykładowcy:
Anna Szelest – Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” - Katowice
Joanna Sarré – Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja została dofinansowana przez Fundację im. Stefana Batorego.
organizator: Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków
adres: ul. Młyńska 14 Sławków, 41-260 ,
tel.: 032 260 99 42, faks: 032 260 99 42
e-mail: stoslawkow@free.ngo.pl
źródło: Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków
data publikacji: 2002-06-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!