'Na pomoc fundacjom', Ewa Siedlecka, Gazeta Wyborcza, 1 lipca 2002
autor(ka): Ewa Siedlecka
Już nikt nie zastanawia się, czy sektor organizacji pozarządowych jest potrzebny i czy potrzebna jest dotycząca go ustawa. Rozmowa Ewy Siedleckiej z Jerzym Hausnerem, ministrem pracy.
Ewa Siedlecka: Skąd wziął się pomysł ustawy o organizacjach pożytku publicznego?

Jerzy Hausner: Kiedy jako szef zespołu doradców wicepremiera Grzegorza Kołodki zajmowałem się programowaniem reform społeczno-gospodarczych, zauważyłem, że brakuje nam partnera, który z innego niż urzędniczy czy biznesowy punktu widzenia pomógłby nam opisywać problemy, proponować rozwiązania, kontrolować działanie systemu w praktyce. Takiego partnera, który przejąłby także część zadań publicznych. Np. projektowanie reformy służby zdrowia nie ma sensu, jeśli jedynym partnerem jest środowisko medyczne.
Dla stworzenia koncepcji reform społecznych i ich realizacji potrzebne jest zinstytucjonalizowane współdziałanie trzech sektorów: państwa, biznesu i organizacji społecznych.
Udało mi się zachęcić do tej idei ludzi: polityków, ekspertów i same organizacje pozarządowe, które zaczęły widzieć potrzebę współpracy tak między sobą, jak i z państwem.

Więcej w Gazecie Wyborczej.
źródło: Gazeta Wyborcza
data publikacji: 2002-07-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!