Młodzież w wolontariacie
autor(ka): redakcja www.ngo.pl
Rok wolontariatu się skończył, ale wolontariusze nadal pomagają innym i chcą być jeszcze lepsi. 9 i 10 marca 2002 w Warszwie odbyła się konferencja 'Młodzieżowy wolontariat w służbie społeczeństwu'.
Reprezentanci 35 miast i 20 warszawskich szkół uczestniczyli w dwudniowej konferencji pt.: „Młodzieżowy wolontariat w służbie społeczeństwu”, która odbyła się 9 i 10 marca w Warszawie, a zorganizowała ją Fundacja "Świat Na Tak".

Konferencja była okazją do zapoznania się z różnymi formami pracy wolontariackiej oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami. Była także wspaniałą szkołą i motorem do działania na najbliższe miesiące, a może i lata.

Wykłady na temat znaczenia wolontariatu w działalności organizacji pozarządowych wygłosili m.in. Grzegorz Gruca, dyrektor„Polskiej Akcji Humanitarnej”, Piotr Pawłowski, prezes Fundacji „Integracja”. O wartościach wolontariatu w społeczeństwie mówili Krzysztof Zanussi i Joanna Fabisiak. Ksiądz Łazewski zaprezentował kluby wolontariusza zakładane przez Caritas Polska. O swoich doświadczeniach w pracy wolontarystycznej opowiadali członkowie Klubów Ośmiu z Wrocławia i innych miast.

Część teoretyczną konferencji dopełniły tematyczne warsztaty w grupach dotyczące profilaktyki uzależnień, niepełnosprawności, pracy w hospicjum, pracy z ludźmi starymi, młodzieżą, dziećmi, i bezdomnymi.

- Wolontariat to dobrowolne, świadome, bezpłatne działanie na rzecz innych – często słabszych, którzy sami by sobie nie poradzili. Poprzez to działanie wpływamy sami na siebie - mówiła podczas swego wykładu dr Aleksandra Piotrowska z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

Działaniami ludzi powodują różne przyczyny. Najbardziej podstawowe to odruchy czysto fizjologiczne. Poza tym każdy z nas podlega wpływom otoczenia, które wyznacza pewne wzorce zachowań. Ważne są także motywacje pojawiające się w psychice człowieka i spowodowane chęcią zaspokajania swoich potrzeb. Są także osoby, które działają pod wpływem napięcia, związanego z pojawieniem się motywu. Ludzie, którzy w czasie swego życia wykształcili sobie przekonania, jak coś powinno wyglądać idealnie i optymalnie, zauważają wówczas, że tak nie jest i zauważają także tzw. zewnętrzne obiekty – bezdomnych ludzi, zniszczone lasy, dziury ozonowe. Jeszcze inni zaczynają działać, ponieważ chcą zrealizować swój moralny obowiązek. Pozostają wierni swoim wartościom i nawet, gdy opada pierwszy zapał, nadal angażują się w podjęte działania. Szczególnie ten rodzaj spokojnej, konsekwentnej, długotrwałej pracy wolontariackiej jest niezwykle wartościowy.

Każdy może być wolontariuszem, ale nie każdy może robić wszystko. Aby zapał wolontariusza nie ostygł zbyt szybko, należy namawiać go do podejmowania pracy, która jest zgodna z jego zainteresowaniami. Co jakiś czas powinien także zmieniać charakter pracy, by nie stała się ona monotonna. Zmiany są ważne także w przypadku niepowodzeń, by nie zniechęcić się do jakiejkolwiek formy pomocy innym.

Wolontariusze wykonując swoją pracę zdobywają umiejętności i wiedzę wykorzystywaną później w życiu osobistym i pracy zawodowej. Mają do czynienia z nietypowymi przypadkami i sytuacjami. Uczą się wytrwałości, odporności, zaradności, zarządzania własnym czasem, większej pewności siebie – zwłaszcza, gdy trzeba załatwić coś dla innych.

- Wolontariat jest jednym z najważniejszych sposobów wychowywania młodzieży – przekonywała Aleksandra Piotrowska. - To długotrwały proces, podczas którego kształtowana jest osobowość młodego człowieka w ten sposób, by możliwe stało się odpowiedzialne kreowanie własnego życia, a tym samym życia społecznego.

Więcej informacji o wolontariacie można znaleźć na stronach Fundacji „Integracja” , Fundacji Polska Akcja Humanitarna, Fundacji „Świat na Tak” oraz Centrum Wolontariatu
organizator: Fundacja Świat Na Tak
adres: al. J.Ch.szucha 27 Warszawa, 00-580 ,
tel.: 629 35 75, 629 63 34, faks: 629 35 75, 629 63 34
e-mail: fundacja@swiatnatak
www: www.swiatnatak.pl 
źródło: Informacja własna
data publikacji: 2002-03-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!