Wielkanocny Tabor w Janiszowie
autor(ka): Jacek Wnuk
Przejażdżka wiosennym zaprzęgiem konnym, konkursy plastyczne i zabawy złożą się na program świątecznego spotkania, które odbędzie się 7 kwietnia 2002 w Janiszowie koło Annopola.
Przejażdżka wiosennym zaprzęgiem konnym, konkursy plastyczne i zabawy złożą się na program świątecznego spotkania, które odbędzie się 7 kwietnia 2002 w Janiszowie koło Annopola.

Wezmą w nim udział dzieci ze wsi dotkniętej zeszłoroczną powodzią. Dzięki lubelskim wolontariuszom dzieci poznają staropolskie tradycje związane z obchodami świąt wielkanocnych. Przy dźwiękach ludowej muzyki wezmą udział w zabawach i tańcach integracyjnych. Zostanie takze rozstrzygnięty konkurs plastyczny o tematyce świątecznej. Najciekawsze prace będą prezentowane na wystawie w miejscowej Szkole Podstawowej.

Właśnie tam wspólnymi siłami lubelskiego Centrum Wolontariatu i dyrekcji szkoły powstaje grupa wolontariuszy. Będą pomagać mniej zdolnym dzieciom w nauce i organizować pozalekcyjne zajęcia. Jest to nowa forma współracy z dziecimi zaproponowana przez kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy pomagali w czasie zeszłorocznej powodzi.

Dzięki środkom Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności wolontariusze jeszcze do wakacji będą organizować douczanie na wsi, wycieczki do Lublina i festyny z okazji Dnia Dziecka.

Janiszów k. Annopola liczy ok. 600 mieszkańców. Do Szkoły Podstawowej uczęszcza 76 uczniów. Wieś w czasie powodzi w 2001 roku była ewakuowana.
organizator: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
adres: ul. Zielona 20/13A,
tel.: 081.5342652, e-mail: lublin@wolontariat.org.pl
www: wolontariat.org.pl/lublin 
źródło: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
data publikacji: 2002-04-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!