Wolontariusze w Brazylii
autor(ka): FIPress
Duszpasterstwo Dziecka jest największą organizacją pozarządową w Brazylii.
(KAI)
Wśród wszystkich organizacji pozarządowych w Brazylii zajmujących się działalnością charytatywną na pierwsze miejsce wysuwa się kierowane przez Kościół katolicki Duszpasterstwo Dziecka.

Związanych jest z nim ponad 150 tys. wolontariuszy, którzy obejmują opieką niemal 1,125 mln dzieci poniżej szóstego roku życia. Duszpasterstwo Dziecka opiekuje się też 78 tysiącami kobiet ciężarnych żyjących w najtrudniejszych warunkach bytowych oraz 1,1 mln najbiedniejszych rodzin. Tam, gdzie Duszpasterstwo Dziecka prowadzi swoją działalność, na tysiąc urodzeń przypada 13 przypadków śmiertelnych wśród noworodków. Natomiast według danych UNICEF, śmiertelność niemowląt w Brazylii osiąga liczbę 34 zgonów na tysiąc urodzeń.

Wg ostatnich badań w Brazylii działa blisko 20 milionów wolontariuszy.
źródło: KAI
data publikacji: 2002-01-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!