ABC Ustawy: Rada Działalności Pożytku Publicznego
autor(ka): Igor Goliński (Stow. na rzecz FIP)
Projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przewiduje powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Czym Rada będzie się zajmować, kto wejdzie w jej skład - piszemy dziś w naszym cyklu ABC Ustawy.
Ustawa zakłada utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie – Minister Pracy). Rada będzie miała charakter opiniodawczo-doradczo Ministra. Zadaniem Rady będzie miedzy innymi wyrażanie opinii i de facto kształtowanie dobrej praktyki, oczywiście w ramach prawa, stosowania tej ustawy. Oprócz tego Rada będzie łagodzić możliwe konflikty pomiędzy organizacjami i władza publiczna, które mogą powstać w trakcie stosowania tej ustawy. Rada będzie informowana o prowadzonych, z inicjatywy Ministra, kontrolach w organizacjach, oraz będzie takie informacje opracowywała i analizowała oraz dążyła do jednolitego rozumienia przepisów przez urzędników w odpowiednich urzędach oraz działaczy organizacji pozarządowych.
Rada składać się ma w równej liczbie z działaczy organizacji pozarządowych (a także przedstawicieli organizacji religijnych, prowadzących działalność pożytku publicznego) z jednej strony oraz urzędników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) z drugiej. Rada nie będzie pełnić funkcji kontrolnych w stosunku do organizacji.
Rada może okazać się szczególnie przydatna w pierwszym okresie funkcjonowania ustawy, kiedy wydanych ma być szereg rozporządzeń związanych z ustawą.
Bycie członkiem tej rady będzie funkcją społeczną. Za udział w pracach Rady członkowie będą otrzymywać jedynie zwrot kosztów podróży i diety służbowe.
źródło: Stowarzyszenie na rzecz FIP
data publikacji: 2002-06-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!