Banki Żywności dziękują
autor(ka): Magdalena Dębkowska
Joanna Staręga-Piasek i Nathalie Bolgert zostały wyróżnione honorowym tytułem Przyjaciela Banków Żywności.
6. grudnia 2001 odbyło się tradycyjne Spotkanie Przyjaciół Banków Żywności zorganizowane już po raz czwarty przez Federację Polskich Banków Żywności z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Spotkanie było okazją do podziękowania wolontariuszom za ich wsparcie, pomoc, czas i życzliwość tak bezinteresownie okazywaną na rzecz najbardziej potrzebujących. Przyznane zostały honorowe tytuły Przyjaciela Banków Żywności. Wyróżniono nim Joannę Staręgę-Piasek, byłą Sekretarz Stanu w MPiPS, gorliwą rzeczniczkę idei wolontarystycznej i wieloletniego sympatyka banków żywności oraz Nathalie Bolgert, członka Zarządu Federacji, związaną z ideą banków żywności od siedmiu lat.

Ruch społeczny banków żywności, tak wspaniale rozwijający się w naszym kraju już ósmy rok, to przede wszystkim ludzie, których łączy jedna idea – pomoc osobom głodnym i niedożywionym. Dzięki włączeniu się wolontariuszy w wypełnianie misji banków żywności w ciągu całego roku udało się zgromadzić taką ilość żywności, która pozwoliła przygotować 4 miliony posiłków.

Podziękowanie za trud wolontariuszy w imieniu Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego przekazał Prezes Federacji Polskich Banków Żywności - Czesław Jurczyszyn, uczestnik spotkania Prezydenta z wolontariuszami, które odbyło się w dniu 5.12.2001 w Pałacu Prezydenckim z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i Światowego Roku wolontariatu.
źródło: FPBŻ
data publikacji: 2001-12-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!