Pomóż dzieciom przetrwać zimę
autor(ka): Jacek Wnuk
Radio Lublin S.A. i Telewizja Polska Oddział w Lublinie po raz dziewiąty już organizują akcję, na którą składa się szereg imprez: zbiórki uliczne, koncerty, imprezy kulturalne i charytatywne.
Radio Lublin S.A. i Telewizja Polska Oddział w Lublinie po raz dziewiąty już organizują Akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Akcja ta, na którą składa się szereg imprez: zbiórki uliczne, koncerty, imprezy kulturalne i charytatywne, nie polega na zbieraniu pieniędzy. Gromadzone są natomiast dary rzeczowe. Żywność, odzież, zabawki są przekazywane dla podopiecznych domów dziecka, domów opieki społecznej, dzieci z rodzin potrzebujących pomocy.

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę zainicjowana przez red. Ewę Dados, Kawalera Orderu Uśmiechu, z inicjatywy regionalnej przerodziła się w akcję niemal ogólnopolską. Sztaby terenowe koordynujące przebieg zbiórek i imprez powstają na terenie województw lubelskiego, śląskiego, białostockiego, małopolskiego oraz mazowieckiego.

W tym roku zbiórki darów oraz imprezy kulturalne organizowane są od 26 listopada i zakończą się wielką uliczną zbiórką darów 9 grudnia we wszystkich miejscowościach, gdzie zarejestrowane zostały sztaby terenowe. Zebrane odzież i żywność będą przekazane do magazynów, skąd po posortowaniu trafią dzięki wolontariuszom do potrzebujących. Dystrybucja darów zostanie przeprowadzona we współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną i lubelskim Centrum Wolontariatu.

Główne Biuro akcji mieści się w siedzibie Radia Lublin SA, Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (81) 53 280 61, fax (81) 532 12 88. Informacje o Akcji można znaleźć na stronach internetowych www.ariadna.pl.

Wolontariusze, którzy chcą wziąć udział w akcji mogą zgłaszać się do Centrum Wolontariatu przy ul. Zielonej 20/13A w Lublinie, tel. (81) 5342652.
organizator: Radio Lublin S.A. i Telewizja Polska Oddział w Lublinie
adres: Obrońców Pokoju 2 Lublin,
tel.: (81) 53 280 61, faks: (81) 532 12 88
www: www.  ariadna.  pl 
źródło: Radio Lublin / Centrum Wolontariatu
data publikacji: 2001-11-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!