Papież spotkał się z wolontariuszami diecezji rzymskiej
autor(ka): FIPress
Jan Paweł II spotkał się w sobotę 10 listopada w bazylice św. Piotra z wolontariuszami diecezji rzymskiej.
(KAI)
Jan Paweł II spotkał się w sobotę 10 listopada w bazylice św. Piotra z wolontariuszami diecezji rzymskiej. W audiencji udział wzięła delegacja straży pożarnej Nowego Jorku.(...)

Zwracając się do Włochów, Ojciec Święty przypomniał, że dobiega końca ogłoszony przez ONZ międzynarodowy rok wolontariatu. Powitał poszczególne grupy i organizacje, a więc Caritas i Migrantes oraz uczestników spotkania zorganizowanego przez Uniwersytet Katolicki Sacro Cuore i klinikę Gemelli w Rzymie. Do wszystkich skierował podziękowanie za „świadectwo, jakie dajecie w społeczeństwu zdominowanym często przez pragnienie posiadania i własności!”. „Jako wierni uczniowie i naśladowcy Chrystusa czujecie się zmobilizowani, by iść pod prąd, dokonując ewangelicznego wyboru służenia braciom nie tylko dlatego, że tak nakazuje sprawiedliwość społeczna, ale również i przede wszystkim, ponieważ kierujecie się niepowstrzymaną siłą Bożego miłosierdzia” - mówił Ojciec Święty.

Papież zauważył, że „pole codziennego działania jest ogromne”. „Liczne bowiem i poważne są problemy, z którymi boryka się nasze społeczeństwo. Istnieją niedociągnięcia w dziedzinie opieki społecznej, w wielu dzielnicach Rzymu na peryferiach. A cóż powiedzieć o zepchnięciu na margines, którego ofiarą padają żebracy, bezdomni, narkomani i chorzy na AIDS, nie mówiąc już o rozkładzie rodziny, który odbija się na najsłabszych oraz o przemocy fizycznej czy psychologicznej wobec kobiet i dzieci. Jak wreszcie nie wspomnieć o problemach związanych z imigracją, wzrostem liczby ludzi starych i samotnych, chorych i biednych?” - powiedział Papież. Jan Paweł II stwierdził, że sytuacją tą powinny przede wszystkim zająć się instytucje, stanowi ona jednak w szczególny sposób wyzwanie dla wspólnoty chrześcijańskiej, która „zawsze w miłosierdziu widzi drogę ewangelizacji i promocji człowieka”.

W dalszej części przemówienia Ojciec Święty zajął się charakterystyką wolontariatu, który określił jako „autentyczny znak czasu”. Zalecił on jego członkom staranie się o „prawdziwą promocję jednostki i wspólnego dobra, wychodzącą poza niezbędną opiekę” a także bezinteresowność, która „musi zawsze wyróżniać działania wierzących”. „Tego stylu wolontariatu, który daje świadectwo Ewangelii, należy zazdrośnie strzec także wówczas, gdy korzysta on z przewidzianej prawem pomocy materialnej w wypełnianiu swych zadań” - podkreślił Papież.
ml (KAI Rzym)
źródło: KAI
data publikacji: 2001-11-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!