Warsztaty pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy
autor(ka): Maciej Żywno
Klub Wolontariusza w Wasilkowie uczy się udzielać pierwszej pomocy.
Wolontariusze z Wasilkowa biorą udział w kursie pomocy przedmedycznej organizowanym w ramach projektu prowadzonego przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie w ramach programu Centrum Aktywności Lokalnej. Wolontariusze poszerzają i uzupełniają zakres swoich umiejętności. Do tej pory jako Służba Medyczna pracowali wolontarystycznie podczas wizyty Ojca Świętego w Ełku i trzech kolejnych edycji "Przystanku Olecko". Po zdaniu egzaminu otrzymają apteczki. Zadaniem końcowym będzie przygotowanie zajęć i pokazów dla dzieci ze szkół gminy Wasilków. Wcześniej odbyły się warsztaty dla wolontariuszy prowadzone przez Centrum Wolontariatu w Białymstoku.
organizator: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie
adres: Wasilków, 16-010 ,
tel.: (085) 71-85-203, faks: (085)71-85-700
e-mail: moak@pbi.pl
źródło: MOAKTSiR
data publikacji: 2001-04-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!