Wolontariat – Budowanie Mostów w Europie
autor(ka): FIPress
Polska Fundacja im. Roberta Schumana rozpoczyna realizację nowego programu.
Polska Fundacja im. Roberta Schumana rozpoczyna realizację nowego programu „Wolontariat – Budowanie Mostów w Europie”.

Program ten realizowany będzie przy współpracy z niemiecką organizacją Inicjatywa Chrześcijan dla Europy z Drezna.

Przez 12 miesięcy wolontariusze angażują się społecznie pracując w instytucjach socjalnych i centrach młodzieżowych.

Służba odbywa się w takich placówkach jak: domy dziecka, przedszkola, ośrodki pomocy socjalnej, domy spokojnej starości, schroniska dla azylantów, ośrodki dla niepełnosprawnych, ośrodki edukacyjne dla młodzieży i dorosłych, domy spotkań i organizacje młodzieżowe.

Wolontariuszami mogą być młodzi ludzie w wieku od 18 do 25 roku życia. Bardzo ważne w procesie kwalifikacyjnym są predyspozycje osobiste i zaangażowanie społeczne.

Nie jest wymagana znajomość języka, gdyż podczas okresu przygotowania (6 tygodni przed rozpoczęciem programu) wolontariusze będą uczestniczyć w intensywnym kursie językowym.

Projekt rozpoczyna się 1 września każdego roku i kończy 31 sierpnia roku następnego.

Każdy uczestnik programu zapewnione ma mieszkanie, wyżywienie, kieszonkowe, pełne ubezpieczenie i zwrot kosztów podróży służbowych.

Docelowo Polska Fundacja im. Roberta Schumana chce realizować wymianę wolontariuszy z wszystkimi państwami Unii Europejskiej.
W tym roku nabór prowadzony jest jedynie do Niemiec.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o przysłanie na adres Fundacji następujące dokumentów:
źródło: Agencja Informacyjna FIPress
data publikacji: 2001-04-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!