Międzynarodowe Sympozjum Wolontariatu
autor(ka): FIPress
Międzynarodowe Sympozjum Wolontariatu rozpoczyna się 22 maja 2001 w Kielcach. O wolontariacie dyskutować będą duchowni, parlamentarzyści, wolontariusze Caritas oraz przedstawiciele organizacji...
Kielce, 21.05. (KAI)
Międzynarodowe Sympozjum Wolontariatu rozpocznie się 22 maja w Kielcach. O wolontariacie dyskutować będą duchowni, parlamentarzyści, wolontariusze Caritas oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z kraju i zagranicy. Gościem sesji będą m.in. s. Małgorzata Chmielewska, Janina Ochojska oraz ks. Arkadiusz Nowak. Organizatorem sesji jest Caritas Diecezji Kieleckiej wraz ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim.
Podczas sesji Janina Ochojska szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej wyjaśni kto, dlaczego i w jaki sposób może zostać wolontaruszem a siostra Małgorzata Chmielewska wskaże, z jakimi trudnościami najczęściej spotykają się w swojej pracy wolontariusze. Tytuł „Od terapii do służby” będzie miało wystąpienie ks. Arkadiusza Nowaka. Natomiast aktualny stan prac nad ustawą o wolontariacie przedstawi w referacie „Wolontariat w pomocy społecznej – możliwość zaangażowania” Krzysztof Mikulski, dyrektor departamentu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Również posłanka Joanna Fabisiak z AWS opowie o poselskim projekcie regulującym status wolontariatu.
Goście z Belgii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych podzielą się doświadczeniami swojej pracy z wolontariuszami. Joanna Stasser-Loetsch z Linzu, reprezentująca austriacką Caritas wygłosi referat pt. „Wizja dla wolonariatu – formacja, stałe zaangażowanie, źródło zaangażowania”. Ponadto Jan Jakub Wygnański z Fundacji „Klon Jawor” przedstawi aktualną sytuację wolontariatu w Polsce a Małgorzata Misztela z Centrum Wolontariatu Kielce zaprezentuje metody aktywizacji wolontariuszy i treningi dla trenerów wolontariatu. Ks. Zbigniew Kądziela z Włoszczowej opowie o szkolnych kołach Caritas jako o szansie wolontariatu wśród uczniów, natomiast Ewa Banasińska z Kielc o wolontariacie Hospicjum Domowego. Z kolei Ewa Hadała z Kielc spróbuje odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest szansa na inspiracje dla wolontariatu ze strony rządu i samorządu?” W programie konferencji znajdą się również dwie dyskusje panelowe.
Międzynarodowe Sympozjum Wolontariatu odbędzie się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach przy ul. Jana Pawła II 7. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10 w auli.
Honorowy patronat nad sesją objęli: biskup kielecki Kazimierz Ryczan, wojewoda świętokrzyski Wojciech Lubawski i marszałek województwa Józef Szczepańczyk.
jac/awo/em (KAI)
źródło: KAI
data publikacji: 2001-05-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!