Uniwersytet Trzeciego Sektora
autor(ka): FIPress
29 października 2001 Studenckie Centrum Wolontariatu rozpoczyna projekt 'Nie tylko biznes – praktyki i staże studenckie w organizacjach pozarządowych'.
29 października 2001 Studenckie Centrum Wolontariatu rozpoczyna projekt 'Nie tylko biznes – praktyki i staże studenckie w organizacjach pozarządowych', stanowiący początek długofalowego programu 'Uniwersytet Trzeciego Sektora'.

Projekt ma na celu promowanie idei wolontariatu i aktywnych działań sektora pozarządowego.

Działalnością statutową Stowarzyszenia Studenckie Centrum Wolontariatu jest propagowanie idei wolontariatu w środowiskach akademickich. Centrum zachęca młodych ludzi do odbywania praktyk i staży w organizacjach pozarządowych. Organizacjom pozarządowym da to możliwość profesjonalizacji pracy. Istnieje bowiem wiele fundacji, stowarzyszeń, dla których zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników stanowi problem, ze względu na mały budżet jakim dysponują. Realizacja tego projektu umożliwi młodym ludziom utrwalanie i rozwijanie nabytej już wiedzy oraz pomoże w zdobyciu cennego doświadczenia w przyszłej pracy zawodowej.

Wolontariusze będą rekrutowani z różnych wydziałów warszawskich uczelni. Ważne jest, aby byli to ludzie odpowiedzialni i otwarci na zdobywanie doświadczeń w organizacjach pozarządowych.

Celem łączenia wolontariuszy-studentów i organizacji jest chęć przełamania stereotypów pracy społecznej. Pokazanie studentom nowej możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego, a także pobudzenie ich świadomości społecznej. Pragniemy również przybliżyć idee i formy pracy Trzeciego Sektora. Poprzez wszystkie te działania chcemy przyczynić się do budowania otwartego społeczeństwa obywatelskiego.

W comiesięcznych seminariach pt. „Nie tylko biznes”, brać będą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i osoby odpowiedzialne za zatrudnienia w sektorze biznesu. Celem spotkań będzie pokazanie młodzieży jak wielkie znaczenia ma doświadczenie pracy wolontarystycznej na rynku pracy, w firmach komercyjnych.

W marcu 2002 roku zostaną zorganizowane Targi pracy wolontariatu, podczas których prezentowane będą różne formy pracy na zasadzie wolontariatu, pojawiające się podczas trwania projektu. Zaproszeni zostaną ludzie ze świata polityki i biznesu, po to by zaprezentować im taką formę zdobywania doświadczenia zawodowego. Chcemy pokazać, że wolontariat to nie tylko pomoc społeczna, ale także możliwość samodzielnego rozwoju nawet w bardzo specjalistycznych dziedzinach.


W programie pierwszego spotkania:
organizator: Stowarzyszenie Studenckie Centrum Wolontariatu
adres: Krakowskie Przedmieście 24/24 Warszawa,
tel.: (22) 55 20 825, e-mail: studenci@wolontariat.ngo.pl
źródło: Agencja Informacyjna FIPress
data publikacji: 2001-10-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!