Gazeta o wolontariacie
autor(ka): FIPress
Do 12 listopada można nadsyłać oferty pracy dla wolontariuszy, które ukażą się 3 grudnia w specjalnym dodatku Gazety Wyborczej.
Studenckie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie KLON/JAWOR oraz Sieć Centrów Wolontariatu stworzyły projekt poszerzenia systemu kojarzenia wolontariuszy z organizacjami i instytucjami.

W dniu 3 grudnia 2001, w każdym z dodatków lokalnych „Gazety Wyborczej”, ukaże się około 100 ofert pracy dla wolontariuszy. Publikacja ogłoszeń ma na celu popularyzację idei wolontariatu w różnorodnych formach i dziedzinach. Dla organizacji i instytucji będzie to okazja nie tylko do pozyskania wolontariuszy, ale także promowania swej działalności.

Ogłoszenia zostaną wydrukowane w formie samodzielnej wkładki do „Gazety Wyborczej”. Wszystkie ogłoszenia znajdą się również w internetowej bazie danych na stronie www.wolontariat.ngo.pl, gdzie możliwa będzie ich bezpośrednia aktualizacja.

Aby zamieścić swą ofertę pracy dla wolontariuszy należy wypełnić załączony formularz. Formularz zostanie również wydrukowany w dodatku "Gazeta Praca" w poniedziałek 5 listopada. Na jego podstawie zostanie sformułowane ogłoszenie.

Formularz z ofertą pracy należy odesłać w ciągu tygodnia:
- faxem: (22) 828 91 29,
- mailem: ,
- pocztą na adres podany niżej,
- lub wypełnienie go przez Internet na stronie www.wolontariat.ngo.pl.

Ostateczny termin nadsyłania formularzy mija 12 listopada 2001.

Informacje o tym, jak pracować z wolontariuszem znaleźć można w Internecie – www.wolontariat.ngo.pl lub www.wolontariat.org.pl i w Sieci Centrów Wolontariatu.

Wszelkie pytania można kierować na
organizator: Stowarzyszenie Klon/Jawor - Marcin Dadel
adres: Szpitalna 5/5 Warszawa, 00-031 ,
źródło: KLON/JAWOR
data publikacji: 2001-11-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!