Pomagając - otwieramy się na świat
autor(ka): FIPress
Pod takim hasłem od 27 do 30 września odbywały się Międzynarodowe Warsztaty – 'Wolontariat metodą aktywizacji kobiet w europie środkowej i wschodniej'.
W warsztatach uczestniczyły przedstawicielki pięciu organizacji z Charkowa (Ukraina), trzech organizacji z Rijeki i Zagrzebia (Chorwacja), dwóch organizacji z Wilna (Litwa), czterech organizacji czeskich, dwóch niemieckich, jednej bułgarskiej i sześciu polskich organizacji kobiecych.

Celem warsztatów było zaprezentowanie zakresu pracy kobiet wolontariuszek w tych krajach, analiza osiągnięć i możliwości współpracy kobiet wolontariuszek ponad granicami. Owocem trzydniowych warsztatów było ustanowienie Międzynarodowego Dyplomu ’Kobiety Wolontariusza’. Ponadto postanowiono, że w każdym kraju biorącym udział w warsztatach 5 grudnia 2001 odbędzie się impreza kończącą obchody Światowego Roku Wolontariusza. Jednym z punktów jej programu będzie uroczyste wręczenie Międzynarodowego Dyplomu ’Kobiety Wolontariusza’.

Ważnym efektem warsztatów jest podjęcie międzynarodowej wymiany młodzieżowych wolontariuszek pomiędzy Polską, Ukrainą i Niemcami oraz udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom kobiecym na Litwie. Organizacje kobiece z Charkowa i Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych we Wrocławiu będą realizowały wspólny projekt wspomagania przedsiębiorczości kobiet Wiedzieć jak.

Warsztaty są kontynuacją rozpoczętego w 2000 roku programu Rola organizacji kobiecychw Unii Europejskiej, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych we Wrocławiu. Tegoroczne Międzynarodowe Warsztaty zorganizowały członkinie Koła Terenowego w Bystrzycy Kłodzkiej.
organizator: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych
adres: Podwale 74a Wrocław; Skrytka pocztowa 946 Wrocław 2, 50-084 ,
tel.: (71) 343 29 37, faks: (71) 355 51 28
źródło: SKAiT
data publikacji: 2001-10-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!