Pożegnanie lata
autor(ka): Marek Borowski
29 września w Jonkowie Stowarzyszenie 'Dzieciom Wiejskim' uroczyście pożegna lato i podsumuje kolejny rok swej działalności.
29 września w Jonkowie (woj. warmińsko-mazurskie) odbędzie się uroczystość Pożegnania Lata oraz podsumowania kolejnego roku działalności Stowarzyszenia "Dzieciom Wiejskim".

W tegorocznej akcji letniej wzięło udział około 500 dzieci z terenu powiatu olsztyńskiego. Stowarzyszenie już od 1996 roku realizuje programy związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży wiejskiej. Do tej pory w akcjach stowarzyszenia wzięło udział około 10000 dzieci. Na te cele stowarzyszenie zgromadziło od sponsorów 1 500 000 zł. Pieniądze te zostały wydane między innymi na realizację następujących programów:
- Dzieciom wiejskim nie tylko wakacje (organizacja zajęć świetlicowych przez cały rok szkolny),
- Jak poradzić sobie z matmą i innymi problemami,
- Szkoła dzieciom (rekreacja dla dzieci),
- Przez szkolenie i zabawę do pracy (szkolenie młodych wolontariuszy przygotowujące do pracy z dziećmi),
- Programy sportowe,
- Programy pomocowe, zaopatrzenie w żywność, odzież i przybory szkolne,
- Akcja Świąteczna dla najbiedniejszych dzieci wiejskich (w roku 2000 świąteczne paczki dostało około 500 dzieci),
- Program stypendialny dla młodzieży podejmującej naukę w szkole średniej.

Corocznie w działaniach stowarzyszenia uczestniczy grupa około 50 wolontariuszy.
organizator: Stowarzyszenie 'Dzieciom Wiejskim'
adres: Nowe Kawkowo 28 11-043 Wołowno,
tel.: (89) 51 28 666, 0 606 167 719, faks: (89) 535 87 25
e-mail: mbfpds@kki.net.pl
źródło: Stowarzyszenie 'Wiejskim Dzieciom'
data publikacji: 2001-09-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!