Konferencja prasowa poświęcona obchodom Międzynarodowego Roku Wolontariatu
autor(ka): FIPress
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP) w Polsce zapraszają 20 lutego 2001 na konferencję prasową.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP) w Polsce zapraszają 20 lutego 2001 na konferencję prasową poświęconą obchodom roku 2001 ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powołało polski Honorowy Komitet Międzynarodowego Roku Wolontariusza w następującym składzie:

Podczas konferencji Członkowie Komitetu Honorowego przedstawią cele Międzynarodowego Roku Wolontariatu, uwarunkowania prawne w polskim prawodawstwie, rolę wolontariatu w instytucjach publicznych, w biznesie, organizacjach pozarządowych oraz jego znaczenie w procesie wychowawczym. Omówiona zostanie również rola środków masowego przekazu w promowaniu idei wolontariatu.

Konferencja odbędzie się 20 lutego 2001 o godz. 11.00 w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie , Al. Niepodległości 186

Szczegółowe informacje uzyskać można w Ośrodku Informacji ONZ (22) 825 57 84.

Materiały informacyjne na temat Międzynarodowego Roku Wolontariatu znajdują się na stronie www.unic.onz.org.pl/iyv

organizator: Ośrodek Informacji ONZ
adres: Al. Niepodległości 186 02-514 Warszawa,
tel.: (22) 825 57 84, faks: (22) 852 77 06
e-mail: unic@undp.org.pl
www: www.unic.onz.org.pl/iyv 
źródło: Agencja Informacyjna FIPress
data publikacji: 2001-02-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!