Biskupi o wolontariacie
autor(ka): awo/mp (KAI) ck
Od miłosierdzia słów trzeba przejść do miłosierdzia czynów – apelują polscy biskupi w specjalnym liście pasterskim o wolontariacie.
Biskupi o wolontariacie: przejdźmy od miłosierdzia słów do miłosierdzia czynów

Warszawa, 04.10 (KAI)
Od miłosierdzia słów trzeba przejść do miłosierdzia czynów – apelują polscy biskupi w specjalnym liście pasterskim o wolontariacie. Został on przyjęty podczas 314. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w Kościele katolickim w niedzielę 7 października. Szacuje się, że w Polsce jest ok. 3 mln wolontariuszy.

Kościół jest świadom tego – piszą polscy biskupi – że nie wystarczą już doraźne akcje charytatywne, nastawione na minimalizowanie skutków biedy. Ich zdaniem potrzeba “profesjonalnych działań zmierzających do usuwania przyczyn wszelkiego rodzaju ubóstwa”. Takim działaniem – oceniają – może być m.in. wolontariat. Chociaż bywa postrzegany jako szlachetny, choć nie zawsze skuteczny, to w rzeczywistości jest bardziej efektywny od innych instytucji, niosących pomoc potrzebującym. “Pomoc przekazywana na szczeblu rządowym narażona jest na korupcję, a sama obsługa pochłania znaczną część środków przeznaczonych na pomoc. Natomiast dzięki pracy wolontariuszy nawet niewielkie środki mogą być wykorzystane w sposób efektywny” – zauważają hierarchowie.

Biskupi wyrazili też radość, iż w Polsce powstaje coraz więcej grup wolontariatu. Mają oni nadzieję, że “zjawisko to będzie dojrzewało i wzrastało, przy wyraźnym wsparciu prawnym państwa, a podejmowane przez wolontariat działania będą doceniane i popierane także finansowo, podobnie jak krajach o ugruntowanej tradycji demokratycznej”.

W liście pasterskim na Tydzień Miłosierdzia polscy biskupi podkreślają, że wolontariat opiera się na bezinteresownej woli służenia innym i nie jest motywowany chęcią znalezienia pracy zarobkowej. Przypominają też, że od początku istnienia w Kościele aktywni byli “wolontariusze o inspiracji ewangelicznej”. Jako ich przykład podają diakonów Kościoła pierwotnego, którzy m.in. zajmowali się organizowaniem posiłków i pomagali potrzebującym. Współczesnych chrześcijan, biskupi zachęcają do tworzenia parafialnych i osiedlowych centrów dla ubogich dzieci i młodzieży, organizowania poradnictwa religijnego, prawnego, psychologicznego i rachunkowości dla biednych, a także organizowania darmowych kursów dokształcania dla bezrobotnych.

Biskupi mają nadzieję, że świadomie przeżywana Msza Święta pobudzi w wierzących ducha wolontariatu i pragnienie bezinteresownej służby. Ich zdaniem, wolontariat chrześcijański jest konieczną formą świadectwa o tym, że Bóg uzdalnia do miłości bliźniego.

Według danych Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, ponad 3 mln Polaków zaangażowało się w wolontariat, co stanowi ok. 8 proc. społeczeństwa. Polscy wolontariusze działają w ramach 40-50 tys. organizacji pozarządowych. Trudno jest o dokładne dane, jeśli chodzi o zaangażowanie wolontariuszy działających przy Kościele, nie są bowiem prowadzone takie statystyki, wiadomo jednak, że np. w Caritas działa ponad 50 tys. wolontariuszy. Specjalne Centra Wolontariatu powstały już w archidiecezji lubelskiej i diecezji radomskiej. Biskup radomski Jan Chrapek w styczniu 2001 roku opublikował ponadto specjalny list pasterski nt. wolontariatu. Dokument ten był pierwszą próbą syntetycznego opracowania nt. problemu wolontariatu w perspektywie Ewangelii. Zawiera on m.in. dekalog chrześcijańskiego wolontariusza.
awo/mp (KAI) ck
źródło: KAI
data publikacji: 2001-10-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!