Międzynarodowe sympozjum na temat wolontariatu
autor(ka): FIPress
18-21 listopada w Genewie spotkają się krajowe rady i organizacje wolontarystyczne, które będą dyskutowały na temat wyników i rezultatów Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
18-21 listopada w Genewie spotkają się krajowe rady i organizacje wolontarystyczne, które będą dyskutowały na temat wyników i rezultatów Międzynarodowego Roku Wolontariatu.

Uczestnicy sporządzą raport, który będzie opublikowany (również na CD-romach) i będzie przedstawiony Sekretariatowi ONZ w 2002 roku.

Więcej informacji:
www.icvolunteers.org/symposium
źródło: Agencja Informacyjna FIPress
data publikacji: 2001-08-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!