Wolontariat - nowe spojrzenie na pracę społeczną
autor(ka): Igor Goliński
Na seminarium zorganizowanym w ramach TYGODNIA INICJATYW POZARZˇDOWYCH swe doświadczenia wymieniali wolontariusze i korzystające z ich pomocy instytucje.
Seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu odbyło się w ramach TYGODNIA INICJATYW POZARZˇDOWYCH w sobotę 15 września 2001 w Warszawie.

Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń zarówno przez instytucje korzystające z pracy wolontariuszy jak i przez samych wolontariuszy.

W seminarium brali udział nie tylko wolontariusze, którzy świadczą pracę w formie tzw. tradycyjnego wolontariatu, takim jak np. pomoc społeczna, lecz także wolontariusze świadczący tzw. wolontariat profesjonalny, tj. studenci i specjaliści atrakcyjnych rynkowo zawodów (np. psychologia, informatyka), którzy świadczą pracę specjalistyczną ochotniczo i nieodpłatnie.

Większość wolontariuszy podkreślała, iż praca ochotnicza przynosi im dużo korzyści. Ich praca nie przekłada się bezpośrednio na pieniądze, lecz korzystnie wpływa np. na ich samopoczucie. Osoby, które pracują jako wolontariusze mają możliwość nauczenia się czegoś nowego, zrobienia czegoś, co jest dla nich atrakcyjne, ważne, poznania nowych ludzi, wyrwania się z formuły “praca - dom”, zdobycia doświadczenia zawodowego, które w przypadku studentów ułatwia znalezienie pracy zarobkowej.

W trakcie seminarium, nie poświęcono niestety uwagi projektowi ustawy o organizacjach pozarządowych i wolontariuszach, w tym części dotyczącej wolontariatu.
źródło: FIP
data publikacji: 2001-09-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!