Wolontariusze w Białymstoku
autor(ka): FIPress
Wolontariuszki z Niemiec będą uczyć dzieci niemieckiego.
Do Białegostoku na roczną praktykę przyjechały wolontariuszki z Niemiec, które w katolickim ośrodku “Droga” i Prawosławnym ośrodku Miłosierdzia “Eleos” będą uczyły dzieci języka niemieckiego.

Wolontariuszki należą do Europejskiego Wolontariatu EVS, który działa przy Komisji Europejskiej “Młodzież”. Komisja ta umożliwia młodzieży w wieku od 18 do 25 lat nieodpłatny wyjazd na rok do krajów europejskich objętych programem “Młodzież”. Wolontariusze EVS zajmują się dziećmi, młodzieżą i ludźmi starszymi, uczestniczą w realizacji różnych projektów z dziedziny kultury, ekologii, medycyny, zwalczania bezrobocia, narkomanii, rasizmu.

EVS daje młodym wolontariuszom szansę wykorzystania własnych umiejętności, zdobycia doświadczeń w różnych dziedzinach, poznania języka obcego. Działania wolontariuszy nie przynoszą zysku i nie są wykonywane jako zastępstwo czyjejś pracy etatowej.
gk/js (KAI)
źródło: KAI
data publikacji: 2001-10-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!