‘Make a Connection - Przyłącz się!’
autor(ka): FIPress
Młodzi ludzie zintegrują się ze społecznościami lokalnymi poprzez pracę na zasadach wolontariatu.
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia rozpoczęły program ‘Make a Connection - Przyłącz się!’. Młodzi ludzie zintegrują się ze społecznościami lokalnymi poprzez pracę na zasadach wolontariatu.
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży wraz z firmą Nokia rozpoczęły w Polsce program pomocy młodzieży "Make a Connection - Przyłącz się!". W pierwszej fazie, program skierowany będzie do młodzieży z trzech województw - kujawsko-pomorskiego, małopolskiego oraz śląskiego. Program jest częścią ogólnoświatowej inicjatywy pod tym samym hasłem - "Make a Connection" - prowadzonej wspólnie przez International Youth Foundation oraz firmę Nokia.

Program "Make a Connection - Przyłącz się!" jest skierowany do młodzieży w wieku 16-22 lat, która u progu dorosłego życia zmaga się z problemem i wizją bezrobocia. Uczestnicy programu - wolontariusze, przejdą serię szkoleń z zakresu zarządzania projektem, planowania budżetu, rozliczeń finansowych, umiejętności pracy zespołowej oraz public relations. Po szkoleniach młodzi uczestnicy rozpoczną w grupach realizację swoich własnych projektów. Grupy wolontariuszy otrzymają kwotę do 6000 zł (1 600 Euro) na wdrożenie projektów, które docelowo mają przynieść korzyści ich społecznościom lokalnym.

Poprzez uczestnictwo w programach młodzi wolontariusze mogą rozwinąć umiejętność komunikacji i cechy przywódcze oraz przygotować się do aktywnego uczestnictwa w życiu swoich lokalnych społeczności. Pierwsza edycja "Make a Connection - Przyłącz się!" będzie prowadzona przez trzy lata. Przewiduje się, że w programie weźmie udział 2000 młodych ludzi.

"Make a Connection" jest prowadzonym od wielu lat, ogólnoświatowym partnerskim programem International Youth Foundation oraz firmy Nokia. Celem tego partnerstwa jest promowanie pozytywnego rozwoju młodzieży poprzez oferowanie młodym ludziom szansy na nawiązanie kontaktu ("make a connection") ze społecznościami lokalnymi, rodzinami oraz rówieśnikami. Program zwiększa szanse edukacyjne młodych ludzi, uczy ich umiejętności przydatnych w dalszym życiu oraz wspomaga inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych. W 2000 roku program ten obejmował Brazylię, Chiny, Meksyk, Niemcy, Południową Afrykę i Wielką Brytanię. W czerwcu 2001 roku został poszerzony o Polskę. Więcej informacji na stronach www.makeaconnection.org.
źródło: Nokia
data publikacji: 2001-08-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!