Lubelscy wolontariusze z pomocą powodzianom
autor(ka): Jacek Wnuk
Na lubelskim Deptaku młodzi wolontariusze kwestują na rzecz poszkodowanych powodzią na Pomorzu. Akcję zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży AL i Centrum Wolontariatu w Lublinie.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej i Centrum Wolontariatu w Lublinie kwestuje na rzecz powodzian. Od 12 lipca na lubelskim Deptaku przed kościołem Ducha Świętego wolontariusze przyjmują datki do puszki i środki czystości, o które poprosiła Caritas gdańska.
Zbiórka zorganizowana przez środowisko młodych wolontariuszy jest pierwszą w Lublinie społeczną reakcją na powódź na Pomorzu.
Młodzież swoje zaangażowanie tłumaczy ludzką wrażliwością i solidarnością – To normalne, że pomagamy, szybko znalazły się osoby do kwestowania - tłumaczy Marta Jachowicz, koordynator zbiórki.
Z inicjatywy metropolity lubelskiego abpa Józefa Życińskiego, w niedzielę 15 lipca przed wszystkimi kościołami będą zbierane do puszek ofiary, które zostaną przekazane poszkodowanym przez klęskę powodzi. - Znakiem chrześcijańskiej miłości jest otwarcie się na potrzeby bliźnich dotkniętych przez cierpienie – napisał abp Życiński w apelu do diecezjan. – Od kilku dni łączymy się solidarnie z poszkodowanymi mieszkańcami Pomorza. Cieszą przejawy jedności Polaków, deklarujących i już spieszących z pomocą poszkodowanym – dodał.
organizator: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej i Centrum Wolontariatu
adres: Krakowskie Przedmieście 1 Lublin,
tel.: 081/5321395, e-mail: zarzad@ksm.lublin.pl
www: www.ksm.lublin.pl 
źródło: Centrum Wolontariatu
data publikacji: 2001-07-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!