Wolontariusz to prawdziwy skarb!
autor(ka): Izabela Rybka
Przypominamy - 16 lipca 2001r. mija termin ubiegania się o dotacje dla organizacji pozarządowych współprcujących z wolontariuszami.
Wolontariusz to prawdziwy skarb - wraz z nim organizacja zyskuje dodatkowe ręce do pracy oraz nowe pomysły i umiejętności. Dzięki wolontariuszom organizacja może stawić czoło nowym wyzwaniom, objąć działalnością większą liczbę osób, urozmaicić lub rozszerzyć ofertę świadczonych usług, podnieść ich jakość, etc.
Fundacja Batorego zamierza wspierać projekty, których celem jest rozwijanie stałej współpracy z wolontariuszami w taki sposób, aby była ona satysfakcjonująca i użyteczna zarówno dla samych wolontariuszy, jak i dla osób i grup społecznych, na rzecz których działa organizacja pozarządowa.

Preferowane będą projekty, które angażują w pracę społeczną absolwentów i osoby bezrobotne oraz projekty, które mogą być inspiracją oraz wzorem dla innych organizacji poszukujących formuły stałej współpracy z wolontariuszami.

Wnioski należy składać w czterech egzemplarzach pod adresem:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
Program Organizacji Pozarządowych
z dopiskiem "Wolontariusz"

Wnioski są przyjmowane do dnia 16 lipca 2001 do godz. 17:00.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu i przygotowania wniosku należy kierować do Programu Organizacji Pozarządowych Fundacji im. Stefana Batorego.
tel. (22) 536 02 42, 536 02 43,
fax (22) 536 02 20
lub e-mail:

Informacja o decyzji komisji rozpatrującej wnioski zostanie przesłana listownie w drugiej połowie września br. Realizacja projektów może rozpocząć się w październiku 2001 roku.SCHEMAT WNIOSKU

I. Informacje o organizacji składającej projekt
1. Nazwa, adres, telefon, fax, e-mail
2. Krótka charakterystyka organizacji (data powstania, cele, struktura, zakres i formy działalności, najważniejsze dokonania)
3. Opis dotychczasowych doświadczeń organizacji w zakresie współpracy z wolontariuszami
4. Wysokość rocznego przychodu i rocznych wydatków oraz źródła finansowania

II. Informacje o projekcie:
1. Nazwa projektu
2. Opis projektu zawierający odpowiedzi na następujące pytania:
organizator: Fundacja im. Stefana Batorego
adres: Sapieżyńska 10a Warszawa, 00-215 ,
tel.: 536 02 42, 536 02 43, faks: 536 02 20
e-mail: pop@batory.org.pl
www: www.batory.org.pl/program/pozarzadowy/wolontariusz.html 
źródło: Fundacja im. S. Batorego
data publikacji: 2001-05-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!