‘21 firm na XXI wiek - odpowiedzialnie w nowe tysiąclecie’
autor(ka): FIPress
23 maja 2001 Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje w Kancelarii Prezesa rady Ministrów Konferencję pt ‘21 firm na XXI wiek - odpowiedzialnie w nowe tysiąclecie’.
23 maja 2001 Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje w Kancelarii Prezesa rady Ministrów Konferencję pt ‘21 firm na XXI wiek - odpowiedzialnie w nowe tysiąclecie’.

Społeczeństwo polskie stoi przed wielkimi wyzwaniami społecznymi i ekonomicznymi. Nie ma wątpliwości, że polską gospodarkę czeka kolejna rewolucja, aby móc odgrywać ważną rolę w gospodarce globalnej.
Ostatnie fale protestów antyglobalizacyjnych na świecie pokazują, że wciąż istnieje duży niepokój i niezrozumienie dla następujących procesów. Rozwarstwienie społeczne w Polsce, pogłębiające się różnice rozwojowe między wsią i miastem, konkurencja korporacji z rodzimymi firmami i u nas z czasem może doprowadzić do frustracji i niepokojów społecznych. Dlatego tak ważna jest nie tylko dyskusja nad szansą Polski w zmieniającym się świecie, ale praktyczne działania.

Dyskusja odnośnie społecznej odpowiedzialności biznesu toczy się w Polsce już od połowy lat 90-tych. W dużym stopniu dzięki działalności dwóch organizacji międzynarodowych: Prince of Wales Business Leaders Forum oraz AIESEC. Na przełomie wieków nastąpiły dwa ważne wydarzenia, które wnoszą nową jakość i dynamikę. W 1999 roku podczas Forum Gospodarki Światowej w Davos sekretarz generalny ONZ, Kofi Annan, ogłosił Global Compact - dziewięć podstawowych zasad obejmujących tematykę praw człowieka, standardy pracy oraz ochronę środowiska naturalnego.
Praktycznie w tym samym czasie Komisja Europejska uruchomiła Europejską Kampanię na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego i ogłosiła rok 2005 - Rokiem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Warto, aby Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej włączyła się aktywnie w te działania. Jednym z Programów inspirujących do aktywności jest przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przy współpracy z UNDP Program 21 firm na XXI wiek.

W programie konferencji m.in.:
organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
adres: Al. Jerozolimskie 155/2 Warszawa, 02-326 ,
tel.: 22) 824 23 58, faks: (22) 824 10 94
e-mail: biuro@fob.org.pl
www: www.fob.org.pl 
źródło: FOB
data publikacji: 2001-05-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!