Konkurs 'Wolontariat – nowe spojrzenie na pracę społeczną'
autor(ka): FIPress
Konkurs organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu w ramach obchodów w Polsce Światowego Roku Wolontariatu.
ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, których przedstawiciele tworzą Komitet Organizacyjny Konkursu.
Organizacjami wspierającymi są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Komunikacji Społecznej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej - CAL.
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Ambasador ONZ w Polsce Pan Marc Destanne de Bernis
Ogłoszenie konkursu nastąpiło 5 grudnia 2000 w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących z wolontariuszami lub wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.
Organizacja – instytucja zgłaszająca wolontariuszy do konkursu wybiera od jednej do trzech spośród prezentowanych kategorii i dokonuje zgłoszenia kandydatów na standaryzowanych formularzach. Każde zgłoszenie powinno zostać opisane na osobnym formularzu.
Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, ale nie osoby prywatne.
Wyjątek stanowi opis literacki ‘Trochę dla innych’ i wspomnienie z pracy wolontarystycznej ‘Ja wolontariusz’ w literackiej części konkursu.

KATEGORIE KONKURSOWE
Nominacje do konkursu zgłaszać można w następujących kategoriach:
organizator: Centrum Wolontariatu w Warszawie
adres: Nowolipie 9/11 Warszawa, 00-150 ,
tel.: (22) 635 27 73, faks: (22) 635 46 02
www: www.wolontariat.org.pl 
źródło: Centrum Wolontariatu
data publikacji: 2001-03-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!