Spotkanie Sieci Centrów Wolontariatu
autor(ka): FIPress
4-5 kwietnia 2001 odbędzie się w Warszawie kolejne spotkanie przedstawicieli Centrów Wolontariatu.
W dniach 4-5 kwietnia 2001 odbędzie się w Warszawie kolejne spotkanie przedstawicieli Centrów Wolontariatu.

Obecnie w kraju działa 17 tego typu placówek. W czasie dwudniowych rozmów poruszone zostaną kwestie związane z realizacją przez Centra konkursu "Wolontariat - nowe spojrzenie na pracę społeczną", realizowanego w ramach obchodów w Polsce Światowego Roku Wolontariatu 2001.
Więcej:
www.wolontariat.org.pl
Podczas spotkania omówione zostaną bieżące działania Centrów, związane z obchodami Roku Wolontariatu 2001.
Spotkanie będzie również okazją do pracy nad wypracowaniem standardów funkcjonowania Sieci Centrów Wolontariatu, która ma obecnie nieformalny charakter.
Informacje:
www.wolontariat.org.pl
źródło: Agencja Informacyjna FIPress
data publikacji: 2001-03-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!