Czy możliwe jest zaangażowanie mediów w popularyzację pracy wolontarystycznej?
autor(ka): FIPress
Dyskusja podczas gali konkusu 'Obywatel reporter'
31 marca o godz. 11:00 w siedzibie Fundacji im. S.Batorego odbędzie się dyskusja panelowa na temat zaangażowania mediów w ideę wolontariatu. W dyskusji udział wezmą dziennikarze prasy lokalnej i ogólnopolskiej.
Podczas spotkania prezentowany będzie też serwis internetowy i idea Ruchu na rzecz Wolontariatu.
informacje:
Centrum Aktywności Lokalnej
00-031 Warszawa
tel:(0 22)828 91 28 w. 157, 159
fax:(0 22)828 91 28 w. 162
źródło: Agencja Informacyjna FIPress
data publikacji: 2001-03-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!