'Wolontariusze budzą wątpliwości', Rzeczpospolita, 22-23 czerwca 2002
autor(ka): K.S.
Posłowie pracują nad rządowym projektem
Posłowie są zgodni: potrzebujemy jasnego uregulowania statusu społeczników oraz współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. W piątek Sejm zdecydował, że rządowy projekt ustawy w tej sprawie trafi do prac w komisjach.

Więcej w Rzeczpospolitej.
źródło: Rzeczpospolita
data publikacji: 2002-06-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!