Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników pomocy społecznej
autor(ka): Beata Nowak
Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego zaprasza na warsztaty pracowników, wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w tej sferze.
Warsztat poświęcony będzie zapobieganiu oraz radzeniu sobie z syndromem wypalenia zawodowego w grupie osób wysokiego ryzyka, pracujących z z ludźmi wymagającymi specyficznej pomocy i narażonych na trudne sytuacje. Warsztat odbędzie się 19 lipca w godz. 10 - 15.
organizator: Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
adres: Kraków ul. Loretańska 6/1-2, 31-116 ,
tel.: 012/430-08-48, faks: 012/429-26-88
e-mail: idrie@idrie.pl
źródło: Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
data publikacji: 2002-07-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!