Projekt ustawy w podkomisji
autor(ka): Ilona Bałdyga
Rządowe projekty ustaw o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wprowadzające tę ustawę trafiły do sejmowej podkomisji nadzwyczajnej ds. problematyki społecznej. Projekty te regulują stauts wolontariuszy i organizacji pozarządowych.
Obecnie do działalności organizacji pozarządowych odnoszą się przede wszystkim regulacje ustawy o fundacjach i ustawy o stowarzyszeniach, ale też wiele innych aktów prawnych m.in. powołujących niektóre z organizacji (np. PCK) czy regulujących działalność organizacji kościelnych.

W Polsce ok. 2 miliony wolontariuszy pracuje na rzecz organizacji pozarządowych. Uregulowanie ich sytuacji prawnej jest bardzo istotne. Dzięki pracy wolontariuszy niewielkie środki, jakimi dysponują organizacje pozarządowe, mogą być efektywnie wykorzystane.

Poza tym wolontariat jest także formą edukacji i kształcenia, szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego dla absolwentów, a dla osób bezrobotnych - sposobem na nieprzerywanie aktywności zawodowej do czasu znalezienia pracy.

Ustawa określa kogo można uznać za wolontariusza, jakie kwalifikacje powinna posiadać taka osoba, a także obowiązki organizacji korzystającej ze świadczeń wolontariusza.

W Unii Europejskiej nie ma ujednoliconych przepisów prawnych o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, tak więc ich działania regulują prawa poszczególnych państw.
źródło: Gazeta Prawna, 17 lipca 2002
data publikacji: 2002-07-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!