Polskie NGOsy popierają nominację o. Żelazka
autor(ka): Grażyna Czubek
Polskie organizacje pozarządowe pracujące za granicą zbierają podpisy pod listem popierającym nominację ojca Mariana Żelazka do przyznania Pokojowej Nagrody Nobla.
Deklarację podpisania listu (imię, nazwisko i instytucja w języku polskim i angielskim) w należy przesyłać do wtorku 23 lipca 2002 na adres: Grażyna Czubek, Fundacja im. S. Batorego, .

TEKST LISTU

Profesor Geir Lundestad
Dyrektor
Norweski Instytut Noblowski
Drammensveien 19
0255 Oslo


List popierający


Gorąco popieramy nominację wielebnego ojca Mariana Żelazka, misjonarza z zakonu werbistów, do przyznania pokojowej nagrody Nobla w roku 2002. W najwyższym stopniu zasłużył na nią swa pracą i życiem, które poświęcił pomocy najbardziej potrzebującym. Podczas drugiej wojny światowej spędził pięć lat w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Dachau. Był tam świadkiem barbarzyństwa i najgłębszego upokorzenia człowieczeństwa. Wtedy właśnie zdecydował, że będzie pracował z najbiedniejszymi i chorymi. “W obozie byliśmy trędowatymi fizycznie i duchowo, a będąc raz trędowatym, ma się więcej serca dla biednych”.
Po uzyskaniu święceń kapłańskich w 1948 roku wyjechał do Indii. Przez 25 lat pracował jako nauczyciel wśród Adibasów – pierwotnych mieszkańców Indii, którzy nie są hinduistami. Od 1975 roku roku pracuje z trędowatymi. Na przedmieściach Puri nad Zatoką Bengalską założył dla nich wioskę. Mieszka i pracuje w niej ponad 600 osób. Ludzie wyrzuceni przez chorobę poza nawias społeczeństwa mogą prowadzić w niej normalne życie. Ojciec Marian wybudował w niej schludne domki, szpitalik i przychodnię. Mieszkańcy, którzy mogą pracować, są zatrudniani w kilku warsztatach; dzieci, chodzą do założonej na terenie kolonii szkoły integracyjnej, która ma własny internat i plac zabaw. Ojciec Marian założył we wsi gospodarstwo rolno-hodowlane. Za pozwoleniem władz, wybudował we wsi kościół katolicki. Jednak, nigdzie poza kościołem, nie nawraca nikogo na katolicyzm. Jest kochany przez mieszkańców wsi, i choć pracuje z niedotykalnymi, szanowany i ceniony przez braminów Swiątyni Dżagannthy w Puri – jednego z najważniejszych miejsc hinduizmu. “Misjonarz musi mieć szacunek dla drugiego człowieka, dla jego przekonań religijnych”. Swoim życiem, postawą i pracą ojciec Żelazek pokazuje, ze możliwe jest budowanie porozumienia, dialogu przez pełną akceptacje i miłość. Do swego dzieła przekonał wiele instytucji i wielu ludzi na całym świecie – wspierają, propagują i sponsorują oni jego działania.
Działalność ojca Maria Żelazka zasługuje na międzynarodowe uznanie i uhonorowanie Pokojową Nagrodą Nobla w 2002 roku.


Przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych pracujących poza granicami :
Podpisy osób (imię nazwisko i instytucja w jęz. polskim i angielskim)

organizator: Fundacja im. Stefana Batorego
adres: ul. Sapieżyńska 10a Warszawa, 00-215 ,
tel.: (22) 536 02 00 , faks: (22) 536 02 20
e-mail: batory@batory.org.pl
www: www.batory.org.pl 
źródło: FSB
data publikacji: 2002-07-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!